Maskers af

Al langere tijd word ik bepaald bij ‘maskers’ en het ‘ontmaskeren’ van valse leraren, profeten en apostelen. Hoe doe je dat en waaraan kun je ze herkennen?

Allereerst een blik op de betekenis van de woorden. Een masker is een voorwerp om je ware gezicht te bedekken en zo je werkelijke identiteit te verbergen. Het houdt verband met het werkwoord ‘maskeren’ dat tevens verwijst naar een soort van afleidingsmanoeuvre om je aandacht af te leiden van waar het werkelijk om gaat. Vals is in het Grieks ‘pseudo’, wat zich laat vertalen met nep, nagemaakt, misleidend, maar ook: schijn(baar) en zogenaamd.

Huichelarij

Jezus waarschuwde Zijn discipelen voor de huichelarij van de Farizeeën die ‘schone schijn’ speelden; het zag er mooi uit aan de buitenkant, maar van binnen gehoorzaamden ze zelf niet aan het Woord. Valse profeten werden door Jezus roofzuchtige wolven in schaapskleren genoemd. Ze doen zich dus voor als schapen, gelijksoortigen, maar blijkbaar horen ze niet eens bij de kudde en volgen ze ook niet dezelfde Herder. In werkelijkheid zijn ze er op uit om jou bij Hem vandaan te roven.

Gelukkig reikte Jezus ons een sleutel aan hoe je deze bedriegers kunt herkennen, namelijk: aan hun vruchten. Want een goede boom brengt goede vruchten voort, een slechte boom slechte vruchten. Johannes de Doper sprak daarvoor ook al over bomen en hun vruchten en riep de mensen op zich te laten dopen en tot inkeer (bekering) te komen om vergeving van zonden te krijgen. Vervolgens vertelde Johannes wat ze moesten doen: kleding en eten dat je in overvloed hebt weggeven aan wie niets heeft, niet meer geld vragen dan nodig is, niemand afpersen of omkopen. Later verkondigde Jezus woorden van dezelfde strekking evenals de latere apostelen.

Gelukkig reikte Jezus ons een sleutel aan hoe je deze bedriegers kunt herkennen, namelijk: aan hun vruchten.

Hedendaagse apostelen

Wat een contrast met wat sommige apostelen tegenwoordig verkondigen. In plaats van oproepen tot bekering van zonde, spreken ze over heerlijke bijeenkomsten: feesten met geweldige aanbiddingsmuziek en met de nadruk op geestelijke manifestaties als impartatie en profetische bediening. En ongetwijfeld zullen ze je vragen hen te belonen met een – grote – gift.

Petrus schreef al in zijn 2e brief dat er dwaalleraren zullen komen met ‘ketterijen’, ofwel: afwijkingen in de leer, die worden gedreven door hebzucht. En Paulus waarschuwde in zijn 2e brief aan Timotheüs dat er een tijd zal komen dat men de gezonde leer niet meer zal verdragen, maar zichzelf leraren zullen verzamelen die aan hun eigen verlangens tegemoet komen en hen naar de mond zullen praten.

Onderscheiding

We zullen dus alert moeten zijn en goed moeten kijken met wie we van doen hebben, net als bij tweelingen: zo op het eerste gezicht lijken ze soms als twee druppels water op elkaar, maar alleen nadere bestudering doet het onderscheid opmerken.

Een poosje geleden wees God mij op het onderscheid tussen de wesp en de bij: ook deze insecten lijken op het eerste gezicht erg op elkaar, maar het verschil zit in de details. Een bij namelijk zorgt voor bevruchting van bloemen op struiken en bomen, zodat ze vrucht gaan dragen. En van de nectar produceert ze honing waarmee anderen zich kunnen voeden. Een wesp daarentegen voedt uitsluitend zichzelf: met het vangen van andere insecten, waaronder – verzwakte – bijen.

Laten we dan net als de bijen niet alleen voedsel ‘halen’, maar ook uitdelen. En daarbij tevens zorgen dat anderen vrucht kunnen dragen!

© Manna Meditatie

Lees ook:

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *