Kat in de zak

Afgelopen nacht ontving ik weer een bijzondere droom. De hoofdrolspeler hierin was onze kat die ik mee nam op de fiets (…)

Omdat het dier niet rustig op mijn schoot bleef zitten tijdens het trappen, zette ik haar in de lege krantentas die achterop de fiets zat. Hoewel de kat het in eerste instantie wat raar en onwennig vond, voelde ze zich toch vrij snel comfortabel in haar nieuwe positie en ging vervolgens rechtop zitten, stak haar neus fier vooruit in de wind en genoot zichtbaar van deze nieuwe ervaring.

Op zeker moment kwam ik bij een huis aan en stapte af; de kat nam ik mee onder de arm. Binnen waren veel mensen, maar ze spraken een andere taal; we konden elkaar niet verstaan. Na verloop van tijd wilde ik weer vertrekken, maar kon mijn fiets met krantentassen nergens meer vinden. Ook bleek ik ineens geen kleren meer aan te hebben. Ik bleef hier achter met mijn kat in de armen.

Betekenis van de droom

Aanvankelijk dacht ik dat dit een droom was in de categorie ‘geestelijk betekenisloos’, maar die gedachte veranderde snel. In korte tijd nadat ik was opgestaan, kwamen op mijn tijdlijn op FaceBook meerdere berichten langs van katten die onnatuurlijk behandeld werden, namelijk als knuffels (mascottes) en vervoerd in een kinderwagen als was het een mens.

Na het ontbijt besloot ik mij te voeden met een studie van een van mijn inmiddels favoriete bijbelleraren die de theologie van Bethel Church onder de loep nam. Tot mijn verbijstering dook in die video meerdere keren eveneens een kat op, die hem, en ongetwijfeld ook verscheidene kijkers zoals ikzelf, afleidde van de boodschap.

Demonen

Ik besloot daarom te bidden of de droom een betekenis had en vroeg me daarna af: staat er iets in de Bijbel over katten? Nu worden in de Bijbel wel enkele katachtigen genoemd, zoals de Perzische of Aziatische leeuw (die bijna uitgestorven is) en de panter, maar ook wordt de woestijnkat (of woestijndier) genoemd in bijvoorbeeld Jesaja 13:21, 23:13, 34:14 en in Jeremia 50:39.

Opvallend is dat al deze bijbelteksten betrekking hebben op woestijn en Babel/Babylonië of Edom (afstammeling van Esau). B. Yanowsky veronderstelt dat deze katten symbool staan voor demonen. Ook in het apocriefe boek Baruch wordt de kat genoemd waar ze wordt geassocieerd met heidense goden van Babylon.

Maar in plaats van het Goede Nieuws werd een ‘afgod’ meegenomen

Nu had ik naar aanleiding van reacties op het artikel over de slang in de kerk, me gisteravond verdiept in de muziek van Bethel en Hillsong. Sommige critici menen dat deze muziek demonisch is en leggen een verband met de oosterse kundalinigeest die zich tevens zou uiten in ‘geestelijke manifestaties’ zoals vallen en schudden, maar ook dierengeluiden als blaffen en grommen.

Het viel me op dat de muzikale bijdragen in deze samenkomsten meer weg hebben van een show dan van pure en respectvolle aanbidding van God. En laat ik nu de ochtend na de droom van de slang wakker zijn geworden met deze woorden: demonstratie, manifestatie, show… Reden genoeg voor mij om de kattendroom nader te onderzoeken.

Afgoden

Een eerste kenmerk is het onlogische: wie neemt er nu een kat mee op de fiets, op schoot nog wel? De kat kon echter wel rustig meereizen toen het in de lege krantentas werd gestopt. Dit beeld van het vervoeren van dieren in mandjes of tassen op de fiets is tegenwoordig ook niet meer verbazingwekkend; we zijn er inmiddels aan gewend geraakt.

De krantentas was leeg, hierin horen kranten te zitten. Ik denk dat dit een verwijzing is naar het Goede Nieuws dat de christen moet brengen, de boodschap van bekering van zonden en redding. Maar in plaats van het Goede Nieuws werd een ‘afgod’ meegenomen, net zoals Rachel de terafim (afgodsbeeldjes) meenam onder het zadel.

Babylonische spraakverwarring

Op de locatie konden we elkaar niet verstaan; dit lijkt me een verwijzing naar Babel (de Babylonische spraakverwarring). Toen ik wilde vertrekken (of: verder wilde reizen), was mijn fiets met tassen verdwenen. Ik kon dus niet verder gaan en geen Goed Nieuws meer bezorgen.

Ik bleek ook ineens zonder kleren, naakt te zijn. Dit doet mij denken aan de tekst in Openbaring 3:17 waar Jezus zegt tot de Laodiceërs: “U zegt dat u rijk bent, dat u alles hebt wat u wilt en niets meer nodig hebt. U beseft niet hoe ongelukkig u bent: hoe armzalig, berooid, blind en naakt.” Hierin proef ik een verband met het ‘welvaartsevangelie’ dat in deze kerken regelmatig gepredikt wordt.

Concluderend: ik vermoed dat deze droom waarschuwt voor afgoderij; dat we het Goede Nieuws niet moeten verruilen voor afgoden die ons uiteindelijk niet verder zullen brengen. Uiteindelijk zal het ‘een kat in de zak’-ervaring zijn: bedrogen worden.

© Manna Meditatie

Lees ook: