Manna Meditatie

Overpeinzing van Hemels voedsel

Eind 2015 werd ik door God geroepen om mijn betaalde werk los te laten en mij toe te wijden aan het zoeken en dienen van Hem. Er ontstond een intieme geestelijke relatie en ik leerde gaandeweg de stem van de Heilige Geest steeds beter verstaan. Door het ontvangen van openbaringen in beelden, dromen en ingevingen, kreeg ik dieper inzicht in het Woord van God. Een aantal van deze prachtige parels zal ik delen op deze pagina.

Begin maart 2022 droomde ik over een heel bijzonder vies toiletbezoek in een kerkgebouw. Een aantal dagen worstelde ik met de eventuele betekenis ervan, tot ik vandaag een heel interessante Bijbelstudie vond over… poep!

In mijn droom was ik met een groepje vrouwen uit onze vorige gemeente op pad en op zeker moment moesten we naar het toilet. We gingen een gebouwtje binnen dat in het centrum van de stad stond. Dit gebouw was, of hoorde bij, de kerk; het was een soort van kerkelijke ontmoetingsplek in de stad. Maar het gebouw had tegelijkertijd ook een functie als toeristisch bureau (VVV) waar gidsen je meer over de stad konden vertellen.

Toen we het gebouw binnentraden schrok ik van de puinhoop: het was ontzettend slecht onderhouden. De deuren van de 2 wc’s rechts van de ingang hingen scheef en waren stuk, ze sloten niet meer goed. Omdat meerdere mensen (toch) naar het toilet moesten, besloot ik deze 2 wc’s voorbij te gaan en door te lopen naar de 3e wc links daarnaast: een kindertoilet met lage muurtjes en deurtjes, waardoor er voor volwassenen weinig tot geen privé was.

Zodra ik deze kinder-wc binnenstapte, sprong er rechts van mij een oude vrouw uit deze gemeente op het muurtje als een katachtige. Dit ging echt vliegensvlug. Ze ‘drong voor’ en had de broek inmiddels laten zakken. Ik moest haar op het toilet tillen als een kind. Terwijl ik haar vastpak en op de wc til, fluistert ze verontschuldigend in mijn oor: “Sorry, ik ben doof geweest”. En als ik vervolgens de oude vrouw op de pot zet, zie ik dat de grond en de pot ontzettend vies zijn; alles is enorm vervuild met poep en er stroomt een dun straaltje rioolwater langs de pot.

Ik ga op onderzoek uit naar de oorzaak van dit probleem en loop naar de verdieping erboven. Hier bevindt zich de keuken en daar blijkt het eveneens een grote vieze bende te zijn. Allemaal spullen liggen opgestapeld op het aanrecht en ook hier stroomt enorm vies water over de vloer. Maar ik zie niet waar het water vandaan komt.

Een ander woord voor kiosk is een ‘stalletje’; zo zou je het gebouw dat ik zag ook kunnen noemen: een ‘zwijnenstal’.

Vanwege de enorme troep, besef ik dat er eigenlijk geen beginnen aan is. Ik besluit daarom het gebouw maar te verlaten en er melding van te doen bij de beheerder van het pand. Op het moment dat ik de voordeur wil uitlopen, word ik bepaald bij de meterkast naast de deur en denk: het enige wat nu nog helpt is de hoofdkraan dichtdraaien. En vervolgens denk ik: dat moet de brandweer dan maar doen.

Zodra we buiten zijn draai ik me nog een keer om naar het gebouw en zie dat het midden tussen de huizen van de stad staat; links en rechts staan gebouwen. Maar het kerkgebouw zelf staat er los tussenin op een soort van kade; daarachter zie ik open water. De aanblik van het pand in deze setting doet me denken aan een kiosk of een strandhut.

Betekenissen

Zoals al aangegeven bij de intro, was ik onzeker over de betekenis van deze droom. Vanmorgen dacht ik na over de woorden ‘strandhut’ en ‘kiosk’. Een ander woord voor kiosk is een ‘stalletje’; zo zou je het gebouw dat ik zag ook kunnen noemen: een ‘zwijnenstal’. Ook moest ik denken aan de ‘vervallen hut van David’ (Amos 9).

Betreft dit de ‘inwendige toestand’ van onze voormalige gemeente? Nu had ik mijn allereerste droom die ik in 2018 van God kreeg, gedeeld in deze gemeente, maar de oudsten namen er onmiddellijk afstand van; volgens hen kwam dit niet van God. Ook de daarop volgende dromen, beelden en woorden werden afgewezen. Dit zorgde 3 jaar later voor een definitieve breuk met deze gemeente.

Toen ik in 2019 een droom deelde met een vrouw uit deze gemeente, vertelde ze mij dat zij ook een droom had gehad. Ze had gezien dat vuil water door het kerkgebouw stroomde. Dit vuile water bleek uit de preekstoel te komen; de plek waar het zuivere Woord van God zou moeten worden gesproken. Dit lijkt aan te sluiten op ‘de keuken’ in mijn ‘poepdroom’…

In een keuken wordt voedsel bereid; in de Kerk zou dit het Woord van God moeten zijn waarmee je de gemeente voedt. Maar het aanrecht was niet opgeruimd en werd niet schoon gehouden. Mogelijk dat het eten hierdoor ‘besmet’ is geraakt en de mensen er ziek van zijn geworden. En vervolgens werd het ook vies op de plek waar doorgaans de ‘resten’ van het voedsel ‘het lichaam’ verlaat: het toilet.

Poep in de Bijbel

Ook in de Bijbel wordt dus over poep gesproken, al is het vaak in verhulde termen. Het Hebreeuwse woord voor ontlasting is ‘gélel’, wat wel vertaald wordt als drek. Anus wordt vertaald als ‘verborgen plaats’; in het Hebreeuws staat er ‘sathar’. Het woord voor uitwerpsel (of ‘afgang’) is ’tsa-ah’, dat ook wel ‘probleem’ betekent. Een anagram van ’tsa-ah’ is ‘satah’, wat ‘afwijken’ of ‘afdwalen’ betekent. En dit woord is nauw verwant met ‘satan’, dat zowel ‘aanvallen’ (beschuldigen) als ’tegenstander’ en ‘vijand van het goede’ betekent.

Het Griekse woord voor uitwerpsel is ‘ekballo’ en Jezus gebruikt dit woord bij het uitwerpen van demonen (Lukas 11). De mensen meenden echter dat Hij dit door de kracht van Beëlzebul, de vorst van de demonen deed. Daarna maakte Jezus een vergelijking met een huis dat in zichzelf verdeeld is; dat huis zou instorten. Elders in de Bijbel wordt ook wel gesproken over Baäl-Zebul (‘heer van het huis’) en Baäl-Zebub (‘heer van de vliegen’).

Daarna maakte Jezus een vergelijking met een huis dat in zichzelf verdeeld is; dat huis zou instorten.

Dit laatste roept associaties op met stront-vliegen en sluit aan op de oude vrouw in de droom die – vliegens-vlug – op het wc-muurtje sprong als een soort van Spider-Man. Deze vrouw, die met haar 80 jaren de oudste van ons allemaal was, ging in de droom vervolgens ‘met de billen bloot’, ofwel: toegeven, opbiechten dat ze fout was geweest. Ze erkende dat ze ‘doof’ was geweest; ze had niet geluisterd naar de Woorden van God.

Het water tenslotte is een beeld van de Heilige Geest. Dit water is fris en schoon uit Zichzelf (God als Bron) en is beschikbaar in de Kerk; hiermee kun je vuil (zonden) wegwassen. Maar blijkbaar is er in deze gemeente geen gebruik gemaakt van de reinigende functie van de Heilige Geest, er is niet geluisterd naar Gods Woord, waardoor het gebouw (de Kerk) zwaar is vervuild.

Het dichtdraaien van de hoofdkraan staat voor het afsluiten van de toestroom van de Heilige Geest. Dit deed ik overigens niet zelf, maar liet ik aan de beheerder (God) over; de brandweer (hulpdienst) is waarschijnlijk een beeld van Goddelijk ingrijpen.

© Manna Meditatie

7 maart 2022

Bron:

http://eindtijdinbeeld.nl/EiB-Bijbelstudies/Los/bijbelstudie_shit_en_aambeien.html#Shit%20en%20fecali%C3%ABn.

Regelmatig heb ik dromen in de nacht. Soms is de betekenis vrij snel duidelijk, soms duurt het lang(er) voordat ik ‘het zie’ en worden ze pas duidelijk(er) door gebeurtenissen. Begin november 2021 had ik een droom die ik lange tijd …

Vluchtroute

Recentelijk bevond ik mij in een droom op de bovenverdieping van een huis. Ik stond boven aan de trap op een kleine zolder. Recht voor mij stond een bed; ik keek tegen het lange eind van het bed aan dat …

Reiniging van de vrouw

Vannacht ontving ik weer een droom in 3 delen. Toen ik wakker werd, keek ik naar de muur. Ik kon maar niet ontwaren wat ik zag; het waren allemaal grafische vlakken. En toen ineens zag ik de ‘binnenkant’ van die …

Een nieuwe tijd ingaan

In de nacht van zaterdag 18 op zondag 19 september, droomde ik dat ik onderweg ‘gestrand’ was; ik had geen vervoer meer. Ik liep over de Ketelbrug, over het water. Ik bevond mij rechts op de uitvoegstrook van de A6 …

Afgelopen nacht ontving ik opnieuw een droom. Deze droom sluit aan bij eerdere dromen over vrucht dragen van Koningskinderen.  Ik ging op familiebezoek bij een oom en tante waar ik vertelde over genezingen. We gingen vervolgens samen bidden, en mijn …