Het barmhartige schaap

Toen een wetgeleerde eens aan Jezus vroeg wat hij moest doen om eeuwig leven te krijgen, herinnerde Hij hem aan de Wet: je zult God liefhebben met heel je hart, met heel je ziel, met al je kracht en al je verstand en je naaste als jezelf. De wetgeleerde echter vroeg: wie is mijn naaste? …

Het barmhartige schaap Lees verder »