Manna Meditatie

Overpeinzing van Hemels voedsel

Eind 2015 werd ik door God geroepen om mijn betaalde werk los te laten en mij toe te wijden aan het zoeken en dienen van Hem. Er ontstond een intieme geestelijke relatie en ik leerde gaandeweg de stem van de Heilige Geest steeds beter verstaan. Door het ontvangen van openbaringen in beelden, dromen en ingevingen, kreeg ik dieper inzicht in het Woord van God. Een aantal van deze prachtige parels zal ik delen op deze pagina.

Regelmatig heb ik dromen in de nacht. Soms is de betekenis vrij snel duidelijk, soms duurt het lang(er) voordat ik ‘het zie’ en worden ze pas duidelijk(er) door gebeurtenissen.

Begin november 2021 had ik een droom die ik lange tijd niet begreep. In deze droom bevond ik me met 1 van onze kinderen in een grote slaapkamer of slaapzaal. We hadden het koud en haalden een extra deken uit een andere kamer; het deed me denken aan een hotel of opvang. Vervolgens stond ik voor een opvanghuis, waar een vrouw op het punt stond te vertrekken met weinig bezittingen; ze had 1 klein tasje bij zich waar nauwelijks iets in zat. Ze kreeg een doos overhandigd met een opengeslagen boek en zei: “Dat is Russisch, want ik ben Roemeense”. Dit deed me in de droom denken aan de Russische vrouw die begin 2000 als vluchteling samen met haar zoon tijdelijk onderdak vond bij mijn ouders. Mijn ouders gaven haar een Russische Bijbel. Deze vrouw kwam later in Nederland tot persoonlijk geloof in Jezus.

Eind 2021 bad ik om meer duidelijkheid over deze droom. In die nacht werd ik wakker en werd erbij bepaald dat de tijd die ik zag een kengetal was van een telefoonnummer. Dit kengetal bleek te verwijzen naar de plaats waar een christelijke organisatie actief is onder vluchtelingen. Hierdoor begreep ik dat de vrouw in de droom inderdaad een vluchteling was.

Het lijkt dat deze droom verband houdt met de huidige situatie in Oekraïne, dat op 24-2-22 werd aangevallen door Rusland. Inmiddels zijn er al veel vluchtelingen, waarvan een groot deel naar Roemenië is getrokken. In Roemenië wordt ook Russisch gesproken; het land was na WOII een communistische staat onder bestuur van de USSR en werd in 2004 onafhankelijk.

In de droom zag ik tevens een tram rijden over een plein in een stad met daarop een verwijzing naar (20)19. Dit deed me denken aan Covid-19, de wereldwijde pandemie die eind 2019 uitbrak. Nu had ik in het voorjaar van 2020 ook een droom. Ik zag toen een groot aantal vliegtuigen, straaljagers en helikopters naar het noorden vliegen als een dreigende luchtaanval. In die droom ervoer ik dat deze gebeurtenis volgde op, of verband hield met corona. Op 25-2-22, een dag na de Russische aanval op Oekraïne, werden in Nederland de beperkingen rond corona grotendeels opgeheven.

Waarom (voor)zag ik deze gebeurtenissen in dromen? Heeft God er een bedoeling mee mij dit te laten zien?

In die droom van 2020 werd ik specifiek bepaald bij ‘Oranje’; ik zag een beschadigd en gekanteld oranje kruis op één van de helikopters. Hierbij proefde ik een verband met de 80-jarige oorlog tussen de Nederlanden en Spanje (1568-1648). Het Spaanse rijk (1492-1898) had een gekanteld rood kruis als symbool. Oranje verwijst naar het Nederlandse koningshuis; sinds 1813 is Nederland een koninkrijk met Willem I als eerste koning.

Door de Russische aanval op Oekraïne ben ik me in de geschiedenis van deze landen gaan verdiepen. Daarin blijkt ‘oranje’ ook een rol te hebben. Zo zijn er historische banden tussen Nederland en Rusland, toen Anna Paulowna, de Russische dochter van tsaar Peter I, in 1840 trouwde met Willem II, prins van Oranje. Begin 1900 vond de Russische revolutie plaats en werden de laatste tsaren gedood. Hierna ontstond de Sovjet-Unie die vervolgens in 1991 weer uiteen zou vallen.

Oekraïne was in de 20e eeuw verdeeld onder verschillende landen, na WOII werd het een Sovjetrepubliek. Op 24-8-1991 riep Oekraïne de onafhankelijkheid uit, maar het land was verdeeld; het oosten was Russisch gezind, het westen Europees gezind. In 2004 vond er de ‘oranjerevolutie’ plaats, omdat er gefraudeerd was bij de verkiezingen.

Nu rest mij nog de grote vraag: Waarom (voor)zag ik deze gebeurtenissen in dromen? Heeft God er een bedoeling mee mij dit te laten zien? Persoonlijk ervaar ik hierdoor rust en vrede – ook al is het oorlog. En de geschiedenis heeft geleerd dat er regelmatig oorlogen zijn geweest en dat hierdoor nieuwe situaties ontstaan; soms ten goede, soms ten kwade. Maar in dit alles mogen we beseffen dat alle tijden in Zijn hand zijn. Hij zal ons helpen en bijstaan, wat de omstandigheden ook zijn!

© Manna Meditatie

26-02-2022

Vreemd gaan

Afgelopen nacht droomde ik over iemand die ‘vreemdging’. De vrouw in kwestie viel voor de charmes van een vriendelijke, goedlachse, aantrekkelijke jongeman. Het was iemand die door velen geliefd was en ze voelde zich gevleid dat hij aandacht voor haar …

Doop zonder discussie

De doop door onderdompeling, door sommigen over- of wederdoop genoemd, is één van de meest betwiste onderwerpen binnen de Kerk en heeft regelmatig tot verhitte discussies en zelfs kerkscheuringen geleid. Toch lijkt het onder de Joden niet zo’n groot discussiepunt …

De maaltijd missen

Naar aanleiding van de droom die beschreven is in het artikel ‘Goed Nieuws bezorgen’ wil ik nu dieper ingaan op de – afsluitende – maaltijd. Maaltijden zijn een onmisbaar onderdeel van het leven. Je kunt best een paar dagen zonder …

Vanmorgen werd ik wakker uit een droom waarin ik – opnieuw – de kranten moest bezorgen, maar werd afgeleid door andere zaken. Hierdoor miste ik de avondmaaltijd.   Opnieuw was het mijn opdracht om de krant te bezorgen, net als …

Veranderingen in de kerk

In maart 2021 ontving ik drie dromen op rij. Ze lijken drie beelden te geven van kerkvormen: huisgemeente, huidige gemeente en de traditionele kerk. Deze drie dromen sluiten aan bij een woord dat ik in juli 2018 ontving over de …