Goed Nieuws bezorgen

Vanmorgen werd ik wakker uit een droom waarin ik – opnieuw – de kranten moest bezorgen, maar werd afgeleid door andere zaken. Hierdoor miste ik de avondmaaltijd.

 

Opnieuw was het mijn opdracht om de krant te bezorgen, net als in de droom ‘Kat in de zak’. Deze keer besloot ik als ‘extra’ de deuren van de huizen waar ik de krant bezorgde schoon te poetsen. Maar het bleef niet bij de deur; ik ging zelfs de huizen binnen en reinigde de binnenboel eveneens. Hierdoor ging veel tijd verloren, waardoor de krant – een beeld van het Goede Nieuws – niet overal werd bezorgd.

Vervolgens poetste ik de huizen van – verre – familieleden; nichten waar ik in de werkelijke wereld niet zo heel veel contact mee heb. Een poetsgrage tante kwam me hierbij helpen. Mijn nichten waren blij verrast dat ik hun huizen schoonmaakte, hierdoor hadden zij meer tijd voor andere zaken.

Aan het einde van de schoonmaak, het was inmiddels avond geworden, kwamen de eerste gasten binnen die waren uitgenodigd voor de maaltijd. Ik had ook honger gekregen, maar er was niet op mij gerekend voor deze maaltijd en kon dus niet aanschuiven. Ik moest na al dat poetsen, wat ik uit liefde voor mijn familie had gedaan maar wel zwaar was geweest, alsnog in de nacht vertrekken en zelf voor mijn eten gaan zorgen.

Je was op de verkeerde plek en met de verkeerde dingen bezig, waardoor je zelf tekort komt.

Misleiding

Ik geloof dat deze droom een waarschuwing is voor afleiding van je opdracht, ofwel: misleiding. Het is de opdracht van christenen om het Goede Nieuws te verspreiden: de boodschap van bekering en verlossing van je zonden door Jezus Christus! Maar in plaats daarvan houden we ons bezig met het ‘poetsen’ van de huizen van anderen. Ik denk dat dit een beeld is van je ‘bemoeien’ met het leven van anderen, waaronder medechristenen (familie). Het is/was goed bedoeld, maar ieder moet zijn eigen huis schoonhouden, wat volgens mij een verwijzing is naar het opruimen van je zonden (vuil).

Het is de opdracht van de christenen om de boodschap van bekering en redding uit te delen, te ‘bezorgen’. Daarna is het de taak van de hoorder/lezer om er zélf mee aan de slag te gaan in zijn eigen leven. Het is dus niet onze taak om die schoonmaak voor hen te doen. Zoals uit mijn droom ook blijkt: aan het einde heb je veel tijd besteed aan het schoonmaken van het huis van de ander, waarna diegene een maaltijd houdt met zijn/haar gasten, maar waar je zelf hongerig weggaat, omdat je daar niet was verwacht. Je was op de verkeerde plek en met de verkeerde dingen bezig, waardoor je zelf tekort komt.

Zonder zonden

Johannes de Doper predikte een boodschap van bekering van zonden. Hij was de wegbereider voor Jezus, Die voor onze zonden zou sterven aan het kruis. Het schoonwassen van zonden (vuil) is dus de kernboodschap. En dit moeten wij verkondigen vandaag de dag, zodat mensen – weer – in relatie met God kunnen komen. Maar dit schoonmaken moet ieder dus zelf doen, dit kun je niet voor de ander doen.

Jezus zei ook dat, wanneer het Goede Nieuws van bekering en redding overal is verkondigd, Hij zal terugkeren als een dief in de nacht. De nacht is een beeld van ellende en verdrukking en refereert naar de eindtijd. Deze tijd zal worden gekenmerkt door oorlog, geweld, ziekte, hongersnood en aardbevingen. Maar dit is nog maar het begin, zei Jezus, en dit moet ons niet verontrusten!

Daarna zullen veel christenen worden vervolgd en gedood en er zullen veel valse profeten opstaan die met indrukwekkende wonderen en tekenen de gelovigen zullen misleiden, je dus van de Waarheid afleiden. Maar wie standhoudt tot het einde, zal worden gered (Mattheüs 24:13).

En dit einde zal pas komen als het Goede Nieuws over het Koninkrijk in de hele wereld is verspreid. Laten we daar ernst mee maken en onze tijd en energie aan besteden – nu het nog dag is!

© Manna Meditatie

Lees ook: