Manna Meditatie

Overpeinzing van Hemels voedsel

Eind 2015 werd ik door God geroepen om mijn betaalde werk los te laten en mij toe te wijden aan het zoeken en dienen van Hem. Er ontstond een intieme geestelijke relatie en ik leerde gaandeweg de stem van de Heilige Geest steeds beter verstaan. Door het ontvangen van openbaringen in beelden, dromen en ingevingen, kreeg ik dieper inzicht in het Woord van God. Een aantal van deze prachtige parels zal ik delen op deze pagina.

Een nieuwe tijd ingaan

In de nacht van zaterdag 18 op zondag 19 september, droomde ik dat ik onderweg ‘gestrand’ was; ik had geen vervoer meer. Ik liep over de Ketelbrug, over het water. Ik bevond mij rechts op de uitvoegstrook van de A6 die mij wegleidde uit de Noordoostpolder. Ik liep in de richting van Lelystad en dacht: dit wordt wel een lange wandeling.

Ik wist dat er ook een bus langs die route reed. Ik belde met de hulpdienst, een soort van pechhulp, en vroeg: ‘Als ik nu de bus neem, geldt de service dan ook?’ Daarop antwoordde de stem aan de andere kant van de lijn: ‘Nee, dan geldt het niet’.

Direct daarna kwam ik aan op een zekere locatie en wilde wat eten. Ik zat hier met enkele mensen; hier gebeurde iets in de droom, maar ik weet niet meer wat. Vervolgens ging ik ergens anders zitten. Er waren allemaal picknicktafels verspreid over een buitengebied. Ik zag daar ook een bevriend echtpaar en een vriendin uit onze vorige kerkelijke gemeente in de stad waar mijn man en ik elkaar hebben leren kennen.

Daarna bracht ik in de droom onze jongste dochter naar een bevriende familie in onze vorige woonplaats, het dorp waar zij is geboren. Ze zette haar fiets in de schuur van deze vrienden met de woorden: ‘Dan kan ik die morgen zo pakken’. Blijkbaar zou ze daar logeren. Maar de moeder schudde haar hoofd en mompelde dat onze dochter daar niet meer welkom was. Vervolgens zag ik hun oudste dochter in de kamer zitten bij het raam, rechts van mij. Haar haar was geverfd in verschillende kleuren. Ze vertelde mij hoe ik haar gekwetst had met mijn woorden. Bij elke beschuldiging verontschuldigde ik mij, met tranen. Ik vond het echt heel erg dat het haar zo pijn had gedaan. Maar tegelijkertijd dacht ik: Jouw ouders en wij, onze gezinnen, praten op dezelfde manier en hebben dezelfde humor. We lijken zo op elkaar. Waarom doen mijn woorden jou dan pijn?

Betekenis:

De droom is in 3 delen. Het laatste deel gaat eigenlijk aan het 1e deel vooraf, het 2e deel zit chronologisch gezien juist aan het begin. Maar voor de duidelijkheid ga ik het in deze volgorde beschrijven: 3-2-1.

3

Het 3e deel van de droom beschrijft onze vorige woonplaats, waar we 7 jaar hebben gewoond. We noemen dit wel onze ‘woestijnperiode’, omdat we hier verdriet moesten verwerken nadat we terugkeerden van het zendingsveld. In deze plaats is onze jongste dochter geboren. We hadden in die tijd veel contact met dat gezin uit de droom. We hadden veel overeenkomsten, maar 1 groot verschil: we deelden niet hetzelfde geloof.

Ik zie een overeenkomst tussen dit gezin en de kerkelijke gemeente waar we na deze 7 jaar naartoe gingen. Met deze geestelijke familie zijn we eveneens 7 jaar intensief opgetrokken. In deze gemeente werd 3,5 jaar geleden (de helft van 7) mijn bediening geboren: het ontvangen en verspreiden van Zijn Woord, dat mij in dromen en beelden wordt doorgegeven. De fiets is al vaker in mijn dromen voorbij gekomen en staat symbool voor mijn bediening: het bezorgen van Gods Woord.

Mijn jongste dochter in deze droom verwijst waarschijnlijk naar mijn bediening. Hun oudste dochter verwijst dan mogelijk naar de oudsten van de kerk die niet geloven dat deze woorden van God komen en die de woorden bovendien als kwetsend hebben ervaren. Het veelkleurig geverfde haar symboliseert mogelijk dat hun denken is gekleurd, beïnvloed.

2

Het 2e deel van de droom beschrijft onze tijd waarin mijn man en ik elkaar hebben leren kennen. Hier zie ik oude vrienden uit de kerk van toen, maar ontmoet ze nu niet in een gebouw met een kerkdienst, maar in de open lucht en met een maaltijd; over dit thema heb ik al meerdere keren dromen ontvangen. Deze stad hebben we 21 jaar geleden verlaten om God te dienen op het zendingsveld.

Tussen deze twee woonplaatsen in zit de periode dat we God dienden. We hadden alles achter ons gelaten en waren op reis gegaan naar een nieuw land. Ik zie hierin een parallel met het 1e deel van de droom; dit deel beschrijft waar ik vandaan kom, nu sta en waar ik naartoe ga.

1

Ik ben ‘gestrand’ en word weggeleid van de snelweg; een fiets mag hierop ook niet rijden. De A6 is een grote drukke verbindingsweg in Flevoland. Het getal 6 staat voor imperfectie, de onvolmaaktheid van de mens. Maar ook voor moeite en arbeid. Ik heb veel moeite moeten doen om te proberen het Woord te bezorgen in de gemeente, maar dat is niet gelukt. Mogelijk verwijst de snelweg ook naar: snel weg gaan.

De droom laat me zien dat er een nieuwe tijd aan komt. Ik ga een water oversteken. Dit roept bij mij associaties op met het oversteken van de Jordaan, vlak voor het Beloofde Land. Ik moet het oude achter mij laten.

Het oude is voorbijgegaan, zie: het nieuwe is gekomen.” – II Kor. 5:17

De brug

De Ketelbrug waarop ik sta is een verbinding tussen 2 gebieden die gescheiden worden door water. Het is een basculebrug; een bascule is een weegschaal. Dit kan verwijzen naar een overgang, zoeken naar (een nieuwe) balans. Maar misschien betekent het ook wel: ‘gewogen en te licht bevonden’ en dan verwijst het naar het oordeel.

Op de nieuwe weg mag ik niet de bus nemen. Een bus vervoert een groep mensen; ik denk dat de bus symbool staat voor een (andere) kerkelijke gemeente. De Stem vertelt mij dat de service (de hulp) dan niet geldt; mijn ‘directe lijn met God’ functioneert blijkbaar alleen buiten de kerkelijke vormen en structuren en vraagt van mij volledige afhankelijkheid van Hem.

De droom bestond uit 3 delen en het 1e deel bestond ook uit 3 delen: verleden, heden, toekomst.

  • Het getal 3 verwijst naar het Goddelijke en de Drie-eenheid: Vader – Zoon – Heilige Geest.
  • Het getal 7 is een heilig getal en staat voor voltooid, klaar zijn.
  • Het getal 21 is de som van 3 x 7.

Deze droom ontving ik in het jaar 2021 op de verjaardag van onze oudste dochter die 20 jaar geleden is geboren. Het getal 20 wordt door de joden gezien als een tekort van 21; 21 min 1, en verwijst naar de verwachting van het volmaakte.

Het Loofhuttenfeest

Op de avond van 20 september 2021 begon het Loofhuttenfeest dat 7 dagen duurt. Hierbij wordt gevierd dat de joden 40 jaar lang door de woestijn trokken onder de bescherming van God. Deze uittocht begon in Egypte en eindigde met de intocht in het Beloofde Land. Daarnaast is het ook een oogstfeest, waarmee wordt gevierd dat de laatste oogst (druiven en noten) voor de winter is binnengehaald. Het is een vreugdevol feest dat buiten of in de loofhutten wordt gevierd met maaltijden met familie en vrienden…

3 – 2 – 1 – GO!

Ware en valse profeten

Afgelopen week werd ik meermalen bepaald bij de profeet Jeremia. Eerst kwam de tekst Jer. 29:13 tot mij: “U zult Mij zoeken en vinden, wanneer u naar Mij zult vragen met heel uw hart.” Twee dagen later kreeg ik Jer. 23:13 …

Vannacht droomde ik over de komst van drie broers naar een feestelijke gebeurtenis. Het waren kinderen van een welgesteld gezin dat ik ken van jaren geleden. Het gezin heeft grote rijkdom vergaard door de handel in gouden en zilveren sieraden …

Hoor de stem

Een poosje geleden beluisterde ik een lied en werd sterk bepaald bij een droom die ik een tijdje daarvoor had gehad. Er leek geen enkel verband tussen de droom en het lied, maar er was één woord dat zowel bij …

Laat je licht schijnen

Onlangs ontving ik van God deze tekst: “En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard, en hij schijnt voor allen die in het huis zijn.” (Mt. 5:15) Dat lijkt een open …

Het barmhartige schaap

Toen een wetgeleerde eens aan Jezus vroeg wat hij moest doen om eeuwig leven te krijgen, herinnerde Hij hem aan de Wet: je zult God liefhebben met heel je hart, met heel je ziel, met al je kracht en al …