Veranderingen in de kerk

In maart 2021 ontving ik drie dromen op rij. Ze lijken drie beelden te geven van kerkvormen: huisgemeente, huidige gemeente en de traditionele kerk. Deze drie dromen sluiten aan bij een woord dat ik in juli 2018 ontving over de Kerk.

Bij de eerste droom in maart ging ik met onze kat naar een huis waar een andere taal werd gesproken die ik niet verstond. Juist in die tijd was ik via social media in contact gekomen met een soort van huisgemeente. Na verloop van tijd ontwaarde ik hier een vreemde theologie die me in verwarring bracht. Door deze droom proefde ik een waarschuwing dat dit niet de plek was waar God me wilde hebben. Sterker nog: de kat zou een aanwijzing kunnen zijn dat het een demonische bron had. Ik heb dan ook gelijk de banden met deze groep verbroken.

Een paar dagen later volgde de tweede droom, waarin ik terugkeerde naar mijn ouderlijk huis. Hier was inmiddels een ander echtpaar komen wonen met een andere geest (heks). In dit huis heerste de dood, doordat Woord en Geest niet meer samen gingen. Ik geloof dat deze droom verwijst naar onze huidige gemeente, waar we sinds een aantal jaren niet meer komen omdat profetische woorden hier niet worden geaccepteerd en zelfs publiekelijk zijn verworpen.

Door deze droom proefde ik een waarschuwing dat dit niet de plek was waar God me wilde hebben.

Droom in drie delen

Vervolgens kwam de derde droom die bestond uit 3 delen. Het eerste deel betrof een prachtig oud, groot pand in het midden van de samenleving, maar de grote antieke meubels stonden in de weg en er kwam maar een enkele bezoeker binnen. Ik geloof dat dit een verwijzing is naar de traditionele kerk.

Het tweede deel zag er meer uit als een evangelische samenkomst met een spreker op een podium. Onder de bezoekers deelde ik (geestelijk) voedsel uit op een bijzondere, verborgen manier. Ik geloof dat dit een verwijzing is naar onze huidige gemeente, waar profetische woorden niet welkom zijn. Hier was tevens iemand die interesse had in deze gave, maar hij had daarvoor verkeerde motieven.

Het derde deel lijkt opnieuw een verwijzing naar een huisgemeente te zijn, maar dan in ons eigen huis en met mensen die we kennen uit de werkelijke wereld (dus niet de digitale wereld). Hier kan ontmoeting en verzoening plaatsvinden dat echter belemmerd wordt door ziekte. Ook hier speelde het profetische aspect een rol.

Persoonlijk zie ik hierin het verloop van onze kerkgang: eerst gingen we naar de traditionele kerk, daarna naar de evangelische gemeente en tenslotte zullen we terugkeren naar de huisgemeente.

Ik proefde hierin de boodschap dat dit woord de verwoesting van de derde tempel, de Kerk als instituut, zou kunnen inluiden.

Aankondiging

Nu had ik in juli 2018 meerdere woorden ontvangen die duidden op een verandering van de Kerk. Ik werd toen sterk bepaald bij de terugkeer naar huisgemeenten en uit onderzoek leerde ik dat de eerste huisgemeenten maximaal 30 personen telden.

Dit woord moest ik doorgeven op Tisja Beav, de traditionele rouwdag waarop de Joden de verwoesting van de eerste en de tweede tempel herdenken. Ik proefde hierin de boodschap dat dit woord de verwoesting van de derde tempel, de Kerk als instituut, zou kunnen inluiden. De oorzaak van deze verwoesting van kerkvorm was afgoderij en geestelijke ontucht/ontrouw, en een zekere relatie met muziek.

Hoe wonderlijk het verband tussen deze woorden en de coronacrisis twee jaar later, waarin de kerken op slot gingen en de mensen in de huizen (digitaal) samenkwamen. Dat de overheid op zeker moment bepaalde dat er nog maar maximaal 30 personen samen mochten komen in de kerkgebouwen en er niet meer mocht worden gezongen.

In plaats van opstand tegen de overheid is het dan ook misschien beter om, net als de Joden, Klaagliederen te lezen en ons te verootmoedigen voor God.

© Manna Meditatie

Lees ook: