Studie

Doop zonder discussie

De doop door onderdompeling, door sommigen over- of wederdoop genoemd, is één van de meest betwiste onderwerpen binnen de Kerk en heeft regelmatig tot verhitte discussies en zelfs kerkscheuringen geleid. Toch lijkt het onder de Joden niet zo’n groot discussiepunt te zijn geweest. Hoe kan dat?   Voordat Jezus aan Zijn bediening begon, was daar …

Doop zonder discussie Lees verder »

De maaltijd missen

Naar aanleiding van de droom die beschreven is in het artikel ‘Goed Nieuws bezorgen’ wil ik nu dieper ingaan op de – afsluitende – maaltijd. Maaltijden zijn een onmisbaar onderdeel van het leven. Je kunt best een paar dagen zonder eten – gewild, door te vasten, of ongewild, door een tekort aan voedsel – maar …

De maaltijd missen Lees verder »

Maskers af

Al langere tijd word ik bepaald bij ‘maskers’ en het ‘ontmaskeren’ van valse leraren, profeten en apostelen. Hoe doe je dat en waaraan kun je ze herkennen? Allereerst een blik op de betekenis van de woorden. Een masker is een voorwerp om je ware gezicht te bedekken en zo je werkelijke identiteit te verbergen. Het …

Maskers af Lees verder »

Slang in de kerk

In een eerder artikel heb ik de droom beschreven die ik precies een jaar voordat corona/covid-19 uitbrak in Nederland kreeg. In deze droom lag een zwart-witgeblokte slang op het podium van onze kerk. Wat betekent dit? Vlak na deze droom, hoorde ik op de radio een interview over zwart-witdenken. Dit is een ongenuanceerde wereldbeschouwing hebben …

Slang in de kerk Lees verder »

Zang en muziek in de Bijbel

In een vorig artikel legde ik uit dat aanbidden in essentie niets te maken heeft met zang en muziek, maar met ontzag en eerbied voor God. Wat zegt de Bijbel dan wel over zingen en musiceren? Van begin tot eind staan er tal van voorbeelden in de Bijbel waarin wordt gezongen, gejuicht, gedanst en gemusiceerd. …

Zang en muziek in de Bijbel Lees verder »

Ware aanbidding

Veel gelovigen missen de samenkomsten nu veel kerken hun deuren – min of meer gedwongen – gesloten houden vanwege het rondwarende coronavirus. Hoewel veel diensten online ook goed te volgen zijn, is een vaak gehoorde opmerking: ik mis het samen zingen zo. Zelf genoot ik ook altijd van het zingen; onze gemeente heeft een muzikaal …

Ware aanbidding Lees verder »

Afgoderij in deze tijd

Al een poosje ervaar ik dat ik moet schrijven over afgoderij. Wat is dat volgens de Bijbel en bestaan afgoden ook vandaag de dag nog en hoe zien die er dan uit? Allereerst kijken we naar het woord: af-god. Dat is iets of iemand die je naast, of in de plaats van, God zet en …

Afgoderij in deze tijd Lees verder »

Betekenis profeet

Al een poosje voel ik me ‘geroepen’ om iets te schrijven over profeten en profeteren. Wat is een profeet en is er verschil tussen de profeten uit het Oude en het Nieuwe Testament? In het Hebreeuws (dus uitsluitend in de geschriften van het Oude Testament) worden er verschillende woorden voor profeten gebruikt. Het eerste woord …

Betekenis profeet Lees verder »

Corona – Psalm 91

In kerkelijke kringen zijn de gemoederen rondom het coronavirus momenteel verhit. Moeten we de – soms verwarrende – richtlijnen van de overheid klakkeloos opvolgen? Of moeten we ons niet laten leiden door angst en juist nu vertrouwen op God en gewoon samenkomen en – het liefst uit volle borst – blijven zingen? Niet zelden wordt …

Corona – Psalm 91 Lees verder »

De grote oogst

Een poosje geleden werd ik bepaald bij 21 juni, mijn bekeringsdatum. Het herinnerde mij tevens aan mijn doopdatum: 20 september van datzelfde jaar. En net als 33 jaar geleden, vielen beide data dit jaar op een zondag. Deze data omsluiten ook min of meer de zomerperiode, wat tevens de traditionele oogsttijd is. En opmerkelijk is, …

De grote oogst Lees verder »