Vervloeken van de vijgenboom

Afgelopen nacht ontving ik opnieuw een droom. Deze droom sluit aan bij eerdere dromen over vrucht dragen van Koningskinderen. 

Ik ging op familiebezoek bij een oom en tante waar ik vertelde over genezingen. We gingen vervolgens samen bidden, en mijn oom bad hardop en hartstochtelijk mee! Tijdens dat gebed gebeurde er iets (wat?) waardoor ik machten in dat huis moest binden.

Vervolgens was ik bij een tante op bezoek en ook daar vertelde ik over genezingen. Haar kleindochter, een jonge vrouw die een chronische ziekte heeft, ging spontaan en vrolijk lachend bij mij op schoot zitten. Deze tante vertelde me echter ook dat die andere tante, waar ik in de droom net was geweest, ernstig ziek was geworden, waarna ik deze oom en tante opbelde of ik hen ergens mee kon helpen in huis.

Vervolgens ontmoette ik een profetes. Ze keurde me geen blik waardig, had een hautaine houding, alsof ze op me neerkeek. Ze negeerde me, liep langs me heen. Ook weerlegde ze de genezingen: het was niet van God afkomstig, maar allemaal – logisch en menselijk – verklaarbaar.

Op zeker moment kwam deze profetes mijn huis binnen waar op dat moment allemaal mensen aanwezig waren. Ze kwam een pakketje brengen; de bestelbus stond in de straat, alsof ze een bezorger was. Opnieuw die hooghartige en afkeurende blik.

Bij het binnenkomen was de deur niet goed achter haar dicht gegaan, de deur zwaaide weer open en daarover gaf ze commentaar; ze reageerde geërgerd, verwijtend. Ik liep vervolgens naar de deur om die te sluiten. Dat ging inderdaad niet echt goed – het sluitmechanisme werkte niet goed. Maar ik bleef er even wat langer bij en hield rustig de deur tegen en stuurde het wat bij. Met gebruik van beleid sloot de deur wel goed. De deur viel goed in het slot.

Daarna liep ik naar de profetes toe en zei: “Ik ga maar even met de Vader praten. Misschien moet ik je wel vervloeken?”

Betekenissen

Het slot van deze droom vind ik ontzettend confronterend; wie ben ik om iemand te vervloeken?

Het doet me echter denken aan Jezus die de vijgenboom vervloekte, omdat die geen vrucht droeg. Nu had ik juist de avond ervoor gememoriseerd over de woorden die ik had ontvangen over vrucht dragen. Drie dromen gingen hierover: Het Koningskind dat rijk is, maar met (te) weinig naar het Feest komt, de opdracht van het Koningskind: verkondiging van de dood van een broer (Jezus) en het gesnoeid worden van Gods kinderen door het (profetische) woord.

Misschien juist daarom dat deze profetes in mijn droom verscheen: ze had Gods woorden moeten spreken/doorgeven (bezorgen), maar in plaats daarvan ontkende ze eigenlijk het werk van God (genezingen, gebed met en vreugde bij die mensen). Ze was negatief, neerbuigend, oordelend en klaagde over dingen die in haar ogen niet goed waren of niet goed werkten/functioneerden.

Hoe spreken we? Hoe handelen we? Hoe reageren we? God zoekt Geestelijke vruchten in ons leven die goed zijn voor de mensen. Galaten 5:22 somt de 9-voudige vrucht van de Geest op: liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid (veel verdragen en vergeven), vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

En als God geen (van deze) vruchten bij ons vindt, ook al zijn we Zijn kind of zelfs Zijn woordvoerder (profeet), dan zal hij of zij uiteindelijk toch niet delen in de eeuwigheid…

© Manna Meditatie

Lees ook: