Slang in de kerk

In een eerder artikel heb ik de droom beschreven die ik precies een jaar voordat corona/covid-19 uitbrak in Nederland kreeg. In deze droom lag een zwart-witgeblokte slang op het podium van onze kerk. Wat betekent dit?

Vlak na deze droom, hoorde ik op de radio een interview over zwart-witdenken. Dit is een ongenuanceerde wereldbeschouwing hebben die vrijwel altijd een negatieve lading heeft. Een kenmerk is dat je jezelf in het centrum plaatst, en van daaruit anderen om je heen categoriseert, in hokjes en vakjes plaatst. Dit kan zijn op basis van goed-fout, voor-tegen, mooi-lelijk, enzovoort.

Grieks denken

Dit zwart-witdenken vind je ook terug in het ‘Griekse denken’ dat als vrij ongenuanceerd tegenover het meer dimensionale ‘Hebreeuwse denken’ staat. Bij dit laatste wordt de mens gezien in een onderdanige relatie met zijn Schepper, maar in het Griekse denken is de mens vooral autonoom: zelfstandig en onafhankelijk en is het kennen van jezelf belangrijker dan het kennen van God. Het heeft de neiging de dingen van elkaar te scheiden, afzonderlijk van elkaar te analyseren en daarbij het geheel uit het oog te verliezen.

Het Griekse denken is ook zichtbaar in het hedendaagse westerse christendom. Zo vragen christenen elkaar veelal naar hun kerkelijke signatuur, de groep waartoe je behoort en waaraan vervolgens conclusies worden verbonden. Joden zullen eerder in het grote geheel denken en bijvoorbeeld niet de zorg aan een andere jood onthouden als die tot een andere stroming behoort.

Vieringen

Ook de vieringen binnen de kerken zijn meer ‘Grieks’ georiënteerd en daardoor vaak plechtstatig, liturgisch en formeel. De joodse vieringen daarentegen zijn vrolijk, gezellig en huiselijk en er kunnen zelfs niet-religieuze liederen worden gezongen; er wordt immers geen onderscheid gemaakt tussen ‘geestelijk’ en ‘werelds’, omdat het hele leven aan God is gewijd.

Tenslotte is er een verschil in visie op tijd. Grieks denken deelt de tijd in volgens gelijke eenheden die los van elkaar staan en onderscheidt daarbij verleden, heden en toekomst. Binnen het Hebreeuwse denken is er meer een vloeiend geheel waarbij verleden, heden en toekomst door elkaar heen kunnen lopen. Zo zien joden vervulde profetie als geschiedenis en profetie als onvervulde geschiedenis, wat dus nog moet geschieden. Vanuit die gedachte kan profetie op verschillende tijdstippen slaan, want tijd is voor hen een vloeiend geheel.

Dat (aanbiddings)muziek in de kerk misschien meer op de mens gericht was dan op God Zelf

Aanbiddingsmuziek

Nu terug naar de droom. De slang was zwart-wit, dus ‘Grieks’, en lag op het podium op de plek van het aanbiddingsteam. In mijn droom kwam er iemand uit de zaal naar voren om de slang in beweging te krijgen; ik ervoer dat de slang bij hem hoorde. Deze man organiseerde in die tijd in onze gemeente regelmatig aanbiddingsavonden en was tevens leider van het aanbiddingsteam en pianist.

Vlak na de droom zag ik regelmatig een boekenkaft voorbij komen met daarop zwart-witte pianotoetsen die opgerold waren als een slang. Ik bad God of dit iets betekende en Hij antwoordde: Lees de titel eens. Hierop stond: ‘Eindeloos. De kracht van de menselijke geest. Een spiritueel requiem.’ De schrijver van dit boek wil mensen inspireren om in hun kracht te komen en het beste uit zichzelf te halen; Grieks dus.

Podium

Het radio-interview suggereerde dat hedendaagse kerken misschien te veel ‘podiumgericht’ zijn en de spreker benadrukte de werking van de Heilige Geest in de intimiteit en stilte met God. Hieruit proefde ik dat de boodschap van de droom was dat (aanbiddings)muziek in de kerk misschien meer op de mens gericht was dan op God Zelf.

Tenslotte de woorden die ik aan het eind van de droom ontving: “Alle aandacht ging uit naar de ‘vijand’, maar het ‘kind-in-de-kribbe’ is uit het oog verloren.”

Polarisatie

Juist na de uitbraak van corona zie je de polarisatie (zwart-witdenken) onder de bevolking toenemen, ook onder christenen. Groepen worden tegenover elkaar geplaatst als vijanden, ‘goede’ tegenover ‘slechte’ mensen. Maar de Bijbel leert dat ieder mens goed en kwaad in zich heeft; en dit is in ons gekomen dankzij de slang die de waarheid verdraaide in de Hof van Eden.

© Manna Meditatie

Lees ook:

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *