In Christus blijven

Afgelopen week ontving ik twee dromen waarvan ik niet goed wist hoe ik die moest uitleggen. Vanmorgen hoorde ik een prediking over de wijnranken die duiding gaf aan die twee dromen.

De eerste droom betrof een baby die in mijn mond werd gelegd. Vervolgens verscheen een man, een soort van arts, die het kind kwam behandelen, mogelijk opereren. Doordat het kind in mijn mond lag, voelde het zelf geen pijn, maar de pijn werd op mij gelegd.

De tweede droom kwam een nacht later. Hier verscheen dezelfde man waarover ik al eens eerder had gedroomd die veel bezittingen en rijkdom had, maar daarvan weinig uitdeelde. In deze droom was een van zijn broers gestorven en te midden van alle verdriet, drukte en commotie trokken deze man en ik samen langs de huizen om het overlijden bekend te maken.

Ware wijnstok

Vanmorgen bemerkte ik de verbinding tussen, en uitleg van, deze dromen in de prediking over Johannes 15: Jezus is de ware wijnstok, Zijn Vader de wijnbouwer. Wie in Jezus blijft, zal veel vrucht dragen.

Jezus is het vleesgeworden Woord van God (de mond in mijn droom). Als we in Hem blijven, dus het Woord geloven en vasthouden, maar ook schuilen bij Hem, zullen we veel vrucht voortbrengen. De vrucht van de Geest is: liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid (veel verdragen en vergeven), vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing (Galaten 5:22).

De ranken die vrucht dragen, zullen tevens worden gesnoeid. Dit is het beeld van de ‘arts’ in mijn droom die iets ging wegsnijden uit het kind. Deze persoon stond voor Godsvrucht: gereinigd en gezuiverd worden, maar ook: dapper en gehoorzaam zijn. En weet je wat zo mooi is: Jezus heeft de pijn hiervan voor ons gedragen. Wat een genade!

De ranken die vrucht dragen, zullen tevens worden gesnoeid. Dit is het beeld van de ‘arts’ in mijn droom die iets ging wegsnijden uit het kind.

Ranken zonder vrucht

Maar er zijn ook ranken die (nog) geen vrucht dragen. De meeste vertalingen schrijven dat die zullen worden weggesneden. Maar uit de verkondiging van vanmorgen bleek, dat het hier gebruikte Griekse woord ‘aero’ in de eerste plaats optillen, opheffen en omhoog brengen betekent.

De spreker trok een vergelijking met de wijnbouwers in Israël die twee keer per jaar langs de wijnstokken liepen. De eerste keer vond plaats in het voorjaar. Dan werden de ranken die op de grond lagen opgebonden, omhoog geleid, zodat ze meer zonlicht zouden krijgen en beter vrucht konden dragen. Ze werden dus niet weggesneden, maar kregen hulp om alsnog vrucht te gaan dragen.

De tweede keer dat de wijnbouwer langskwam was in het najaar, vlak voor de oogst. Dan zouden de ranken die geen vrucht hadden gedragen worden weggehaald en verbrand. Hier ligt het verband met de tweede droom. Het koningskind dat karig is, niet uitdeelt, ofwel: geen vrucht draagt, zal uiteindelijk sterven…

Zorg dat je verbonden bent en blijft met Christus!

© Manna Meditatie

Lees ook:

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *