Afgoderij in deze tijd

Al een poosje ervaar ik dat ik moet schrijven over afgoderij. Wat is dat volgens de Bijbel en bestaan afgoden ook vandaag de dag nog en hoe zien die er dan uit?

Allereerst kijken we naar het woord: af-god. Dat is iets of iemand die je naast, of in de plaats van, God zet en wat of wie je als god (ver)eert, vertrouwt of liefhebt.

De Bijbel leert ons vanaf de allereerste bladzijde van het boek Genesis dat God de Schepper is van hemel en aarde en dat alles wat daarin leeft en bestaat door Hem is gemaakt. In Exodus 20 lezen we tevens dat God jaloers is: “Vereer naast Mij geen andere goden”. God wil dus de Enige zijn op Wie wij ons vertrouwen stellen, tot Wie wij gaan om hulp als we in nood zijn, maar ook Degene Die we erkennen als Maker, Schepper van alles wat leeft. Hij wil de eer krijgen die Hem toekomt.

Afgodsbeelden

Vervolgens lezen we in Exodus dat we geen beelden mogen maken van Zijn schepsels en ons daarvoor niet mogen neerbuigen en die aanbidden, “want Ik duld geen andere goden naast Mij”. Ook nu zie je nog steeds beelden waarop mensen hun vertrouwen stellen of zelfs ‘aanbidden’ zoals bijvoorbeeld boeddhabeelden, amuletten, geneeskrachtige stenen, maar ook beelden van Bijbelse figuren die gekust of aanbeden worden.

Daarnaast kun je ook je vertrouwen stellen op levende personen, zoals idolen, politieke of geestelijke leiders. Dit worden dan als het ware ook af-goden die je kunnen af-leiden van God Zelf.

Geldzucht

Paulus schrijft in zijn brief aan de Kolossenzen dat hebzucht eveneens afgoderij is. Geldzucht wordt zelfs de wortel van alle kwaad genoemd (I Timotheüs 6:10). Jezus sprak al tegen de rijke jongeling: “Verkoop alles wat je hebt en geef je geld aan de armen, dan zul je een schat in de hemel hebben; kom dan terug en volg Mij.”

Hoeveel mensen, ook christenen, stellen tegenwoordig hun vertrouwen meer op (financieel) bezit en macht dan op God? De Bijbel zegt echter dat de rechtvaardige zal leven door geloof (Romeinen 1:17).

Staat God centraal, of is hun aandacht meer gericht op de erkenning en eer van henzelf of hun bediening en/of op jouw geld?

Kwaad en onrecht

In de brief aan de Romeinen lezen we tevens dat Gods toorn zal komen over kwaad en onrecht van mensen die met hun onrechtvaardigheid de waarheid geweld aan doen. “Want hoewel ze God kennen, hebben ze Hem niet de eer en de dank gebracht die Hem toekomen. – Ze eren en aanbidden het geschapene in plaats van de Schepper Die moet worden geprezen tot in eeuwigheid.”

Vervolgens lezen we wat het gevolg is hiervan: God heeft de mensheid overgeleverd (!) aan seksueel gedrag dat niet overeenkomt met hoe Hij het had bedoeld, onrechtvaardigheid, boosheid, hebzucht, slechtheid en afgunst. De mensen worden moordzuchtig, twistziek, gaan roddelen en kwaadspreken. Ze worden hoogmoedig, trots, liefdeloos en onbarmhartig. Dit zijn dus de gevolgen als God niet meer in het centrum van je focus staat!

Merk op dat de briefschrijver zegt dat het mensen zijn die God kénnen! Dit kunnen dus ook christenen uit jouw kerk zijn of zelfs geestelijke leiders.

Herkennen aan de vruchten

We kunnen ze herkennen door te kijken naar de vruchten, ofwel: leven ze zoals de Bijbel ons leert? Staat God centraal, of is hun aandacht meer gericht op de erkenning en eer van henzelf of hun bediening en/of op jouw geld?

Ook in de Didache (uitspraak: didakè) werd al gewaarschuwd voor leraren, apostelen en profeten die zelf niet leven naar wat ze prediken. Als ze willen profiteren van jouw voedsel, maar niet willen werken of als ze geld inzamelen voor zichzelf en niet voor de armen, luister dan niet naar hen, staat daar geschreven.

Laten we waakzaam zijn in deze tijd. Zorg dat onze aanbidding alleen voor onze Schepper God is!

© Manna Meditatie

Lees ook:

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *