Hoor de stem

Een poosje geleden beluisterde ik een lied en werd sterk bepaald bij een droom die ik een tijdje daarvoor had gehad. Er leek geen enkel verband tussen de droom en het lied, maar er was één woord dat zowel bij mijn droom als bij dat lied hoorde.

Het was alsof Gods Geest me ‘drong’ om contact op te nemen. Aarzelend trok ik de spreekwoordelijke stoute schoenen aan en besloot een berichtje, vergezeld van mijn droom, te sturen naar de muzikant.

Het was een poosje stil, totdat ik op een dag antwoord kreeg. En wat bleek: het lied ging over iemand die iets had meegemaakt, waarover diegene niet kon praten. En dat was precies datgene waarover mijn droom ging!

Roep om hulp

Nu had ik juist die nacht, voordat ik dit antwoord kreeg, opnieuw gedroomd over hetzelfde thema. In deze droom probeerde iemand om hulp te roepen, maar had geen stem. En toen hij eindelijk geluid kon voortbrengen en om hulp kon roepen, was er niemand die het hoorde.

Hoe bijzonder: twee ogenschijnlijk los van elkaar staande zaken blijken ineens bij elkaar te passen. En dat kon alleen bij elkaar komen door God Zelf, Die ieder hoort en ziet en indien nodig mensen zendt die Zijn stem willen zijn op aarde. Maar die mensen moeten op hun beurt wel eerst luisteren en gehoor geven aan Zijn stem!

Maar voordat er gesproken kon worden, was het nodig om te luisteren naar God

Stem in de woestijn

Het doet me denken aan Johannes de Doper, die de komst van Jezus de Messias aankondigde. Toen de leiders van het Joodse volk hem vroegen wie hij was, antwoordde hij: “Ik ben de stem van een die roept in de woestijn.” Johannes had een voorbereidende taak om de mensen te wijzen op de komst van de Messias en riep hen op zich te bekeren en te dopen: schoon te wassen van hun zonden. En hierover had Jesaja, honderden jaren eerder, al geprofeteerd.

Maar voordat er gesproken kon worden, was het nodig om te luisteren naar God.

  • Als Jesaja Gods boodschap niet had gehoord en verkondigd, zou het niet in de Boeken opgenomen en doorgegeven zijn aan volgende generaties.
  • Als Johannes Gods roepstem niet had gehoord, had hij de komst de Messias niet kunnen aankondigen.
  • Als de muzikant dat ene woord niet had toegevoegd aan dat lied, zou ik mogelijk ‘de verborgen boodschap’ niet hebben herkend.
  • Als ik niet de droom had opgeschreven, zou ik deze boodschap van God waarschijnlijk niet hebben herinnerd en door kunnen geven.
  • En als ik de ‘stille stem’ van God niet had herkend bij het horen van dat ene woord, zou ik nooit contact met de muzikant hebben opgenomen.

Alles begon met luisteren. En daarna spreken.

Echo

Ik hoor hierin de echo van het dagelijkse gebed van de Joden: Sjema (hoor, besef) Israël! De Heer is onze God, de Heer alléén!
God spreekt, ook vandaag. Wie hoort Zijn stem? En wie is bereid in deze dagen Zijn stem te zijn?

© Manna Meditatie

Lees ook:

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *