Laat je licht schijnen

Onlangs ontving ik van God deze tekst: “En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard, en hij schijnt voor allen die in het huis zijn.” (Mt. 5:15) Dat lijkt een open deur, maar hoe pas je dit toe in je dagelijks leven?

Eerst moeten we kijken naar de context: deze uitspraak van Jezus volgt op de zaligsprekingen uit de bergrede, de toespraak van Jezus op de berg tot de menigte die naar Hem toekwam nadat (of: omdat) Hij veel zieken had genezen en boze geesten had uitgedreven.

Misschien ken je de zaligsprekingen nog: zalig (gelukkig) zijn de armen van geest, zij die treuren, de zachtmoedigen, zij die honger en dorst hebben naar gerechtigheid, zij die barmhartig zijn (zich ontfermen over anderen), zuiver van hart, de vredestichters, degenen die vervolgd worden vanwege de gerechtigheid, zij die smaad verduren en vervolgd worden, degenen over wie gelogen en kwaad gesproken wordt vanwege Jezus.

Het is een hele opsomming van ellende en zo op het eerste oog geen voorspoed. Maar toch noemt Jezus diegenen die zo moeten lijden omwille van Hem zalig, ofwel: gelukkig. Want hen valt uiteindelijk het goede ten deel.

Zout en licht

Daarna wijst Hij Zijn toehoorders op hun taak: het zout van de aarde en het licht in de wereld te zijn. Met deze attitude, zoals genoemd in de bergrede, moeten we het verschil maken in de wereld. En dat is dus niet: rijk of winnaar willen zijn, een heerser over anderen, onrecht plegen, leugens verkondigen, ruziemaken, ons gelijk opeisen en anderen het zwijgen opleggen.

In Mt. 5:16 zegt Jezus dan ook: “Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, dat zij uw GOEDE WERKEN zien en uw vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.” Dát is het doel: dat God verheerlijkt wordt door hoe wij met elkaar omgaan. In liefde.

Dát is het doel: dat God verheerlijkt wordt door hoe wij met elkaar omgaan. In liefde.

Goede vruchten

Aan het einde van deze bergrede (hoofdstuk 7) waarschuwt Jezus voor valse profeten die met een andere boodschap komen. Daarover zegt Hij: aan de vruchten zul je ze herkennen. Want een goede boom brengt goede vruchten voort, een slechte boom slechte vruchten. In de brief aan de Galaten wordt de vrucht van de Geest opgesomd: liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

Tenslotte waarschuwt Jezus dat niet iedereen die tegen Hem ZEGT ‘Heere’, het Koninkrijk der Hemelen zal binnen gaan, maar wie de wil van de Vader DOET. Het moet dus blijken uit je daden. Laat zo je licht schijnen in de wereld!

© Manna Meditatie

Lees ook:

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *