Profetische woorden rondom corona

In het voorjaar van 2018 heb ik verschillende boodschappen van God ontvangen. Dit betrof: terugkeer naar huisgemeenten (specifiek aantal dat ik moest noteren: maximaal 30 personen!), dat we als broeders/zusters niet onderling moeten twisten (ruziemaken, zaken verdraaien) en maskers (terafim: huisgoden die geraadpleegd werden voor genezing, maar ook: ontmaskeren van leugenaars).

Ook ontving ik toen van iemand anders een profetisch woord over Psalm 91. Vlak hierna kreeg ik een ‘ziekte’ die ik op basis van Psalm 91 heb ‘bevochten’; later bleek deze ‘ziekte’ niet een echte ziekte, maar een teken van God te zijn over terugkeren naar de ‘moedermelk’ (zuivere voeding van God en belofte van het beloofde land).

Droom omgekeerde wereld

In het najaar van 2018 ontving ik een droom over een trol (aardgeest) die de waarheid verdraait, waardoor woorden/boodschappen van God als niet-van-God worden beoordeeld.

Droom slang

Precies 1 jaar voordat corona uitbrak in Nederland kreeg ik een droom over een zwart/wit-geblokte slang (hokjesdenken, goed-fout, polariseren). De slang lag stil (dood) op het podium van de kerk naast een levendig baby’tje in een wiegje.

De slang werd ‘levend’ en ontsnapte, waardoor de mensen de kerk uitvluchtten de huizen in; het was nacht, maar hier zou geestelijke groei zijn. De boodschap die ik kreeg was: alle aandacht ging uit naar de ‘vijand’, maar het ‘kind-in-de-kribbe’ (Jezus) is uit het oog verloren.

Beeld wan

Precies een half jaar voordat corona uitbrak in China, kreeg ik een beeld van de wan (grote zeef) die geschud werd (scheiding van kaf en koren) en de boodschap: de graankorrels moeten in de aarde vallen en sterven en zo vrucht dragen. Ik kreeg daarbij de tekst uit Lucas 22:31: “Weet dat de satan zich voor jullie heeft opgeëist om jullie als graan te mogen zeven. Maar Ik heb voor je gebeden opdat je geloof niet zou bezwijken.”

“Weet dat de satan zich voor jullie heeft opgeëist om jullie als graan te mogen zeven. Maar Ik heb voor je gebeden opdat je geloof niet zou bezwijken.”

In het Chinees betekent ‘wan’: voltooien, klaar zijn. Oorspronkelijk betekende het ‘schorpioen’. Het woord heeft ook een getalswaarde, namelijk: tienduizend of een heleboel.

Psalm 91

Leg dit eens naast Psalm 91: “Al vallen duizend aan je linkerzijde en tienduizend aan je rechterhand, jou zal niets overkomen” (vers 7) en “Leeuw en adder zul je vertrappen, roofdier en slang vermorzelen” (vers 13) of Lucas 10:19: “Ik heb jullie macht gegeven slangen en schorpioenen te vertrappen en om de kracht van de vijand te verbreken, zodat niets jullie kan schaden.”

© Manna Meditatie

Lees ook:

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *