Corona – Psalm 91

In kerkelijke kringen zijn de gemoederen rondom het coronavirus momenteel verhit. Moeten we de – soms verwarrende – richtlijnen van de overheid klakkeloos opvolgen? Of moeten we ons niet laten leiden door angst en juist nu vertrouwen op God en gewoon samenkomen en – het liefst uit volle borst – blijven zingen? Niet zelden wordt in deze discussie Psalm 91 aangehaald.
Onrust

De huidige onrust, onzekerheid en angst rondom de pandemie roepen herinneringen op aan de kernramp in Tsjernobyl op 26 april 1986. Ook toen was er lange tijd onduidelijkheid. Wat was de oorzaak van de hoge straling die plotseling in het noorden van Europa werd gemeten en wat de beste remedie?

Rusland zelf gaf weinig informatie over wat zich in de kerncentrale had voorgedaan of bagatelliseerde lange tijd de ernst ervan. Onwetend wat te doen, gaven omliggende landen verschillende adviezen aan hun bevolking; zo werden kinderen in Duitsland bijvoorbeeld afgeraden buiten te spelen in het gras, maar in Nederland niet. Verwarring heerste alom en dat bleek een goede voedingsbodem voor allerlei (complot)theorieën en onderlinge verdeeldheid.

Advies overheid

Begin mei 1986 bepaalde de Nederlandse overheid dat de koeien niet meer in de wei mochten grazen van het mogelijk radioactieve gras. Ook de groene gewassen van het land moesten vernietigd worden. In die tijd had mijn vader een moestuin waar hij veel tijd en energie in had gestoken en de spinazie stond klaar om geoogst te worden. Wat moesten we doen? De groenten weggooien zoals de overheid adviseerde, ondanks alle scepsis, of toch maar gewoon opeten?

Mijn vader besloot te kiezen voor het laatste, want, zo redeneerde hij: God beschermt ons! Toegegeven, die avond at ik aarzelend mijn bord leeg, want stel dat… Een paar dagen later moest mijn vader ons iets meedelen. God had hem namelijk duidelijk gemaakt dat Hij ons inderdaad beschermt, maar dat we Hem ook niet moeten verzoeken.

God had hem namelijk duidelijk gemaakt dat Hij ons inderdaad beschermt, maar dat we Hem ook niet moeten verzoeken.

Verzoekingen

Het doet me denken aan Jezus die vlak na Zijn doop door Johannes de doper de woestijn ingaat waar Hij veertig dagen en nachten bidt en vast, waarna Jezus door satan op de proef wordt gesteld.

Hoe deed de duivel dat? Hij speelde in op de ‘nood’: Jezus had door het vasten grote honger gekregen, maar in de woestijn is geen voedsel te vinden en voordat Hij weer in de bewoonde wereld zou zijn, moest er nog wel wat gelopen – en dus geleden – worden. Dus spoorde satan Hem aan om van stenen broden te maken. Dat zou de Zoon van God tenslotte toch wel kunnen en het zou toch ook een machtig getuigenis zijn? Toch pareert Jezus deze ‘gedachte’ met de woorden uit Deuteronomium 8: “De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt”.

Daarna nam satan Hem mee naar de top van de tempel en daagde Hem uit Zich naar beneden te laten vallen, want de engelen zouden Hem immers toch op handen dragen? Nota bene woorden uit Psalm 91! Maar ook nu weerlegde Jezus dit met woorden uit Deuteronomium 6: “Er staat eveneens geschreven: U zult de HEERE uw God, niet verzoeken.”

Aanbidding

Vervolgens deed satan een derde – en tevens laatste – poging en nam Jezus mee naar een zeer hoge berg en liet Hem alle koninkrijken van de wereld zien met al hun heerlijkheid en zei: “Dit alles zal ik U geven, als U knielt en mij aanbidt”. Opnieuw doorziet Jezus de verzoeking en jaagt dan de satan weg met de woorden: “Er staat geschreven: De HEERE, uw God, zult u aanbidden en Hem alleen dienen” (Deuteronomium 6).

Tot drie keer toe wordt Jezus verzocht met woorden die zo op het eerste gezicht heel Bijbels lijken. Maar schijn bedriegt: de focus ligt niet op God! Het is een bekende tactiek van satan: woorden verdraaien, maar een klein beetje; net als in de Hof van Eden bij Adam en Eva. Het is kenmerkend voor de slang: hij geeft de woorden een draai, een twist. Maar een halve waarheid is uiteindelijk toch ook een hele leugen…

© Manna Meditatie

Lees ook:

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *