De grote oogst

Een poosje geleden werd ik bepaald bij 21 juni, mijn bekeringsdatum. Het herinnerde mij tevens aan mijn doopdatum: 20 september van datzelfde jaar. En net als 33 jaar geleden, vielen beide data dit jaar op een zondag.

Deze data omsluiten ook min of meer de zomerperiode, wat tevens de traditionele oogsttijd is. En opmerkelijk is, dat 20 september dit jaar viel op Rosj Hasjana, het Joodse nieuwjaarsfeest dat elk jaar aan het einde van de oogsttijd wordt gevierd.

Nieuw jaar

Van vrijdagavond 18 september tot en met zondagmiddag 20 september (1 en 2 Tisjri, de zevende maand op de Hebreeuwse kalender) werd het begin van het Joodse jaar 5781 gevierd.

Deze feestdagen staan in het teken van inkeer en gebed (tesjoeva). Joden onderzoeken dan hun hart: heb ik iemand onrecht aangedaan? Is er iemand – bedoeld of onbedoeld – door mij gekwetst? In antwoord daarop worden deze daden rechtgezet, er wordt vergeving gevraagd en er worden goede wensen gestuurd. Een soort van grote schoonmaak op relationeel en geestelijk gebied zou je kunnen zeggen.

Een soort van grote schoonmaak op relationeel en geestelijk gebied zou je kunnen zeggen.

Feest van bekering

Gedurende de daaraan vooraf gaande zesde maand Eloel is 30 dagen lang elke dag op de sjofar (de hoorn van een ram, geit of antilope) geblazen als een oproep, een voorbereiding op de twee hoogheilige dagen van Rosj Hasjana die ook wel ‘Jom Teruah‘, de dag van het bazuingeschal wordt genoemd (Leviticus 23:23-25). In de oorsprong is het woord sjofar verwant aan het Hebreeuwse woord ‘lesjapper’ dat verbeteren betekent.

Na de tweedaagse viering van Rosj Hasjana met allerlei zoete lekkernijen, beginnen de tien dagen van inkeer die worden afgesloten met Jom Kipoer, de Grote Verzoendag. Deze dag wordt met een algeheel vasten gevierd en de mensen dragen witte kleren als beeld van onschuld en zuiverheid. Aan het einde van deze dag wordt eveneens de sjofar geblazen, waarmee het feest wordt besloten met lekker eten en een nieuw begin wordt ingeluid.

Kudde schapen

Volgens de Joodse overleveringen en de Talmoed passeren op de twee dagen van Rosj Hasjana alle inwoners van de aarde, als een kudde schapen, de troon van God. In de hemelse rechtbank gaan de boeken open waarbij de rechtvaardigen direct worden ingeschreven in het boek des Levens en de zondaars in het boek des Doods.

En er zou een derde boek der Herinnering zijn voor hen die noch goed, noch slecht zijn. Voor dezen volgt tien dagen later met Jom Kipoer, de dag waarop de hemelse rechtbank zich zal sluiten, de beslissing: hebben ze zich bekeerd, dan worden zij alsnog in het boek des Levens ingeschreven; zo niet, dan worden ze ter dood veroordeeld.

Hebben ze zich bekeerd, dan worden zij alsnog in het boek des Levens ingeschreven; zo niet, dan worden ze ter dood veroordeeld.

Grote oordeel

Dit alles doet denken aan de woorden van Jezus in Mattheüs 25:31 e.v. waar Hij spreekt over de oordeelsdag waarop de schapen en de bokken worden gescheiden op grond van hun gedrag. En het boek Openbaringen vermeldt de zeven bazuinen die onheil aankondigen, waarna de grote dag van het Oordeel volgt.

Maar de Grote Verzoendag biedt ook hoop! Dit was de enige dag in het jaar dat de Hogepriester het Heilige der Heiligen mocht binnengaan. Hij bracht dan twee geitenbokjes mee: het eerste offerde hij als verzoening voor hemzelf en voor het volk. Het tweede werd de ‘zondebok’; op hem werden alle zonden gelegd en de woestijn ingestuurd. Jezus is de Hogepriester Die Zichzelf gegeven heeft als offer voor verzoening met God. Door in Hem te geloven kom je niet in het oordeel!

Voorafgaand aan deze grote oordeelsdag klinkt dus al de sjofar. Deze bazuin is als een waarschuwing om je wakker te maken en je gedrag te onderzoeken, de schade te herstellen die je hebt aangericht. Laten we net als de Joden onze grond zuiveren, verkeerde takken wegsnoeien en slechte vruchten verwijderen en zo ons voorbereiden op een nieuw seizoen opdat we veel en goede vruchten zullen voortbrengen.

© Manna Meditatie

Lees ook:

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *