Slang en kind

Dinsdag 26 februari 2019 werd ik wakker van een droom waarin een slang en een baby centraal stonden. In deze droom bevond ik mij in ons kerkgebouw en keek naar het podium.

Links, waar normaal gesproken het muziekteam staat, lag een slang rustig opgerold alsof hij sliep. Rechts naast de slang, waar de spreker doorgaans staat, stond een wiegje/reismandje met daarin een kindje; ik zag het kindje niet zelf, maar zag de voetjes bewegen boven de rand. Er waren veel mensen in de kerkzaal die keken naar het tafereel op het podium.

Attractie

De slang was zwart-wit ‘geblokt’, het patroon deed me denken aan een visgraatmotief in een vloer, en was opvallend contrastrijk in de omgeving die nagenoeg geen kleur had. Vanuit de zaal liep een man naar voren met een soort van bravoure alsof hij die slang wel even de baas zou zijn.

Hij probeerde de slang te lokken; er werd mee ‘gespeeld’, uitgedaagd om te reageren, ’tot leven te wekken’. Ik had het idee dat de slang van hem was, en dat het een soort van attractie was op een kinder- (misschien geboorte-?) feestje, want het wiegje stond op een verhoging, als op een soort van podium, en er waren mensen die toekeken (toeschouwers). Ik vond het eng en hield afstand; ik ben bang voor slangen.

Waar is de baby? Er werd gejaagd op ‘de vijand’, maar ‘het kind in de kribbe’, waar het allemaal om ging, was uit het oog verloren.

Vluchten in paniek

De slang reageerde echter niet op de man en bleef rustig opgerold liggen. De man bleef maar proberen, maar het duurde lang waardoor de aandacht van de mensen, inclusief van de man, voor de slang verslapte. En ineens bemerkten we: de slang is weg! Er ontstond paniek en de mensen vluchtten weg, ik had de indruk in de nacht.

De omgeving buiten het kerkgebouw was als een soort van stad (burcht?) gebouwd op een berg, als een complex met allerlei woningen of appartementen op verschillende hoogtes/niveaus; de huizen bouwden voort op daken van de ondergelegen woningen en gaven mij de indruk dat ze geestelijke groei uitbeeldden. De kleuren die ik hier zag waren bruinig, aardetinten, en deden me denken aan leem/klei.

Er werd intensief door alle mensen naar de slang gezocht, binnen en buiten de huizen, maar met name door die man uit de zaal (want ik had de indruk dat de slang van hem was). Ik ging niet mee zoeken, want ik ben bang voor slangen, en bleef alleen achter in de ruimte als wakend over het kindje. Na verloop van tijd kwam de man weer bij mij terug; verslagen, aangedaan: de slang was niet gevonden.

En dan word ik wakker met deze gedachte:

Waar is de baby? Er werd gejaagd op ‘de vijand’, maar ‘het kind in de kribbe’, waar het allemaal om ging, was uit het oog verloren.

Aanwijzingen

De daarop volgende dagen kreeg ik meerdere aanwijzingen wat deze droom betekende:

  • De kleur van de droom is in aardetinten, dit is een verwijzing naar het Hebreeuwse denken en naar de aarde/wereld.
  • Zwart-wit staat voor het Griekse denken (rechtlijnig, goed/fout) in tegenstelling tot Hebreeuws denken (relationeel, meerdimensionaal).
  • De hokjes en vakjes staan voor categoriseren (in hokjes plaatsen) wat egocentrisch gericht is, maar ook voor (kerkelijke) vormen en structuren.
  • De slang die ik zag was een adder: de enige giftige slang in Nederland; gif wordt doorgaans geassocieerd met wet en dood.
  • In het Nieuwe Testament (Grieks) wordt met het woord adder de Farizeeërs aangeduid (geestelijk leiderschap, dat van buiten wel goed lijkt, maar van binnen niet is).
  • De droom verwijst naar een ‘podiumact’ in de kerk (ik kreeg na deze droom de woorden: ‘demonstratie’, ‘manifestatie’, ‘show’) terwijl de persoonlijke relatie met het kind (Christus) werd veronachtzaamd.
  • De mensen vluchtten naar buiten het kerkgebouw uit, de huizen in, waar groei plaatsvond (doorbouwen op het ‘dak’ van een vorig huis).
  • Het is dan nacht: donker, ellende, triest, naar.
Woestijnperiode

Vlak na deze droom werd ik bepaald bij ‘meedbar’, het Hebreeuwse woord voor woestijn dat veel lijkt op het woord ‘medabair’, wat spreken betekent. Ofwel: God spreekt tot ons in de woestijn!

Ik kreeg deze droom vlak voor het begin van de vastentijd, precies 20 weken na een eerdere droom die verband hield met ziekte en Psalm 91 en 40 weken nadat ik een ‘ziekte’ had gekregen, wat later een teken van God bleek te zijn! Bijbels gezien is 40 het getal van een periode van crisis, boetedoening, bezinning, vasten of beproeving.

Precies een jaar na deze droom brak corona uit in Nederland (27-02-2020), werden de kerken gesloten en de gelovigen vluchtten hun huizen in.

© Manna Meditatie

Lees ook:

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *