Tekenen der tijden (1)

Tijdens de recentelijke hittegolf, werd ik ineens midden in de nacht gewekt door een heftig onweer en zware regenval. Omdat alle ramen ’s nachts openstonden in een poging de woning iets te koelen, ging ik gauw mijn bed uit om de ramen deels te sluiten.

Toen ik weer mijn bed instapte keek ik even op de klok: 4:44. Wat een bijzonder tijdstip! Het had net zo goed 4:12 uur of 4:56 uur kunnen zijn, maar dat ik uitgerekend om precies 4:44 uur een blik daarop wierp, vond ik opmerkelijk.

Nu had ik zo’n 2 jaar geleden ook al eens op precies datzelfde uur op de klok gekeken en toen sprak God tot mij: draai de cijfers eens om. In deze tekst kan ik dat niet laten zien omdat het lettertype afwijkt, maar het cijfer 4 op mijn digitale klok is open van boven en als je die omdraait is het net een stoeltje.

Op dat moment wist ik dat God doelde op tronen. Het was ook een onderwerp waar ik toen mee bezig was: de 3 oudsten van onze gemeente waren bezig hun ’tronen’ voor te bereiden op de nieuwe leiderschapsstijl die zij in de gemeente voor ogen hadden. Een soort van ‘regering’ die bovenaan stond, ondersteund door een leidersteam en daaronder de overige gemeenteleden.

Cijfer 4

Vlak hierna werd ik echter bepaald bij Openbaringen 4 (!) waar Johannes een visioen beschrijft over een troon in de hemel. Om die troon heen stonden 24 tronen waarop 24 oudsten gezeten waren. En telkens als de 4 (!) dieren rondom de troon van God lof, eer en dank aan God brachten, wierpen de oudsten zich neer voor de troon van God en aanbaden Hem en legden hun kronen (of kransen) neer.

Opvallend is, dat geen van deze tronen gericht waren op het volk of de mensen, maar alle tronen wezen naar de troon van God! Hierin zag ik een aanwijzing dat de blik van de oudsten niet op de mensen – of het managen ervan – gericht moest zijn, maar uitsluitend op God. En het mooiste komt daarna, als ze eenparig zeggen: “U komt alle lof, eer en macht toe, Heer, onze God, want U hebt alles geschapen: Uw wil is de oorsprong van alles wat er is.”

Dit is een prachtige bemoediging: wat er ook gebeurt in de wereld – of gemeente – vandaag de dag, we mogen weten dat God alles in Zijn hand heeft! Maar dan zullen we Hem, net als die 24 oudsten, ook centraal moeten stellen en onze ogen op Hem gericht moeten houden en Hem aanbidden!

Cijfercombinaties

Nu gebeurde het de afgelopen dagen meerdere keren dat ik ’s avonds in bed even naar de klok keek, en het precies 23:32 uur was. Toevallig? Ook deze cijfercombinatie had ik al eens eerder gezien en toen stonden er zomaar 2 letters bij: MT, als verwijzing naar het bijbelboek Mattheüs. Daar staat dit: “Maak de maat van jullie voorvaderen dan maar vol!”

Dit zijn de woorden die Jezus tot de schriftgeleerden en Farizeeën sprak, nadat hij ze verweten had dat ze naar de profeten niet hebben willen luisteren en hen zelfs hebben gedood. Opvallend is dat Johannes 4:44 (!) ook in verband staat met de profeten: “want Hij had zelf gezegd dat een profeet in zijn vaderland niet wordt geëerd.”

De Bijbel zegt op meerdere plaatsen dat God het Zijn profeten laat weten als er iets te gebeuren staat. De Bijbel zegt echter ook dat er in het laatst der tijden valse profeten zullen opstaan die de gelovigen zullen willen misleiden. Het is dus belangrijk om alle profetieën (beelden, woorden, dromen) te toetsen en ze zeker niet zomaar terzijde te leggen! (I Tessalonicenzen 5:19-21)

Door deze getallen in de nacht moest ik ineens denken aan de ’tekenen der tijden’ waarbij ’tijd’ opeens in een ander licht kwam te staan.

Bijzondere tijd

Door deze getallen in de nacht moest ik ineens denken aan de ’tekenen der tijden’ waarbij ’tijd’ opeens in een ander licht kwam te staan. In Mattheüs 24 benoemt Jezus deze tekenen van de eindtijd: het eerste waarvoor Hij waarschuwt is misleiding, gevolgd door berichten over oorlogen en oorlogsdreiging.

Maar Hij zegt ook: “Laat dat je dan niet verontrusten, die dingen moeten namelijk gebeuren, al is daarmee het einde nog niet gekomen.” Er zullen vervolgens opstanden komen, en hongersnood en de aarde zal beven. En dat is nog maar het begin van de weeën, zegt Jezus. Want daarna zal onderdrukking en vervolging komen. En dan komen ook de valse profeten die de gelovigen zullen misleiden. Hoe? Als er sprake is van misleiding, zullen ze je niet wijzen op de Leider, op Jezus Zelf, maar je blik van Hem proberen af te wenden.

Laten we dan in alles, zoals Hebreeën 12:2 ook zegt, onze blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof. Dan zullen wij als Hij komt niet slapen, maar wakker blijven in de nacht en Hem tegemoet gaan in de lucht!

© Manna Meditatie

Lees ook:

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *