Opbiechten

Het is alweer een poos geleden dat ik biddend een profetisch woord onderzocht dat uitgesproken was in onze gemeente. Het woord riep op om afgodsbeelden als van Rachel, die verstopt zaten onder het zadel, te begraven; ze waren uit een vorige generatie, zo sprak de boodschapper.

Rachel had bij haar vertrek uit haar geboortestreek afgodsbeeldjes van haar vader Laban gestolen. Ze verstopte deze beelden onder het zadel van de kameel waarop ze reisde (Gen. 31). In het Hebreeuws wordt voor deze afgodsbeelden het woord terafim gebruikt; dit woord wordt meerdere keren genoemd in de Bijbel en verwijst naar huisgoden. Terafim is een meervoudsvorm van rapha wat genezen, helen en geneesheer betekent. Zochten ze hierbij genezing?

Biechtkast

Terwijl ik bad voor de betekenis van de verwijzing naar een vorige generatie, kreeg ik een beeld van een biechtkast in een oude, donkere kerk met glas-in-loodramen. De biechtkast was eveneens donker, zwart. Aan de linkerkant zat de kamer waar iemand plaatsnam om een zonde op te biechten, aan de rechterkant was de plek voor de biechtvader, een geestelijke. Degene die zonden had gedaan kon ze hier belijden, waarna de last van zijn schouders was afgenomen.

De biechtvader hoorde aan, maar zag niet wie het uitsprak. Soms herkende hij de stem van de ander, waardoor hij als het ware de last van de ander op zijn schouders kreeg, omdat hij er niet over mocht vertellen. Het biechten gebeurde in het geheim, in het donker; de zonde werd niet ‘aan het licht gebracht’.

Het biechten gebeurde in het geheim, in het donker; de zonde werd niet ‘aan het licht gebracht’.

Vuile was

Het beeld verwijst naar een oud kerkelijk gebruik, ‘uit een vorige generatie’. Opmerkelijk was, dat ik dit beeld kreeg terwijl ik over een grote stapel vuile was heenstapte. Hoe vaak zeggen we: niet de vuile was buiten hangen! Ofwel: houd je slechte dingen uit het zicht; speel ‘schone schijn’.

De Bijbel leert ons echter dat we zonden aan het licht moeten brengen, aan elkaar moeten belijden. In Jacobus 5:16 wordt zonde belijden zelfs in verband gebracht met genezing van ziekte.

Terafim – rapha – genezen

Laten we eens kritisch kijken naar onze kerkelijke gewoonten en gebruiken en onderzoeken of ze wel overeenstemmen met de Bijbel. Als dat niet zo is, dan zijn ze als afgoden en kunnen we ze beter begraven. Laten we onze ogen volledig op God richten en doen wat Zijn Woord zegt. Dan zal er genezing zijn.

© Manna Meditatie

Lees ook:

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *