Wortels van ons geloof

Een poosje geleden zag ik in de nacht een beeld van een bos oranje wortels dat recht omhoog uit de grond werd getrokken. Dit beeld kwam vlak na de droom over de straaljagers, vliegtuigen en helikopters waarin eveneens de kleur oranje belangrijk was en het daaropvolgende woord ‘Doe open de poort!’ Het beeld roept bij mij voortdurend associaties op met de ‘wortels van ons geloof’. Maar wat zijn dat?
Koningshuis Oranje

De kleur oranje verwijst naar de Nederlandse geschiedenis die nauw verbonden is met de Reformatie en het koningshuis. In de 16e eeuw werd Willem van Nassau door een erfenis prins van Orange (prinsdom in Frankrijk) en later in Nederland ‘Vader des vaderlands’ en stamvader van de koninklijke familie.

In die tijd overheerste het Rooms-Katholieke geloof, maar aan het begin van deze eeuw begon tevens de Reformatie, waarbij gelovigen teruggrepen naar de Bijbel en van daaruit misstanden binnen de Katholieke kerk aan het licht brachten en het geloofsleven hervormden. Ongeveer de helft van de Europeanen zou zich bekeren tot het protestantisme.

Oogst

Het beeld van de wortels (peen) verwijst tevens naar een oogst. De wortels zijn voor langere tijd in de grond gegroeid. Bij wortels is het loof aan de bovenkant wel zichtbaar, maar daaraan kan niet goed worden beoordeeld wat de kwaliteit is van de wortelgroei onder de grond. Pas als de wortels uit de grond worden gehaald, dus geoogst, wordt duidelijk of de wortels goed gegroeid zijn.

Het loof van de wortels kan ook een verwijzing zijn naar de loofhut, waarvan het dak is gemaakt van loof (bladeren). De loofhut herinnert aan de tijdelijke woning van de Israëlieten gedurende de omzwervingen in de woestijn en symboliseert de afhankelijkheid van de mens en de bescherming van God.

De groei onder de grond zou een indicatie kunnen zijn, dat de kerk ‘ondergronds’ gaat, dus groeit buiten de gevestigde kerken.

Geestelijke strijd

Ik vermoed dat het beeld een aankondiging is van een geestelijke strijd die gaat komen, voordat er geoogst wordt. Hierin is het belangrijk om terug te keren naar de Bijbel als basis, net als bij de Reformatie.

Daarbij zullen we onze ogen moeten richten op het Koningschap van Christus in plaats van op de macht van kerkelijke of politieke leiders. Dit zal zorgen voor geestelijke groei (opwekking?).

De groei onder de grond zou een indicatie kunnen zijn, dat de kerk ‘ondergronds’ gaat, dus groeit buiten de gevestigde kerken, net als in de 16e eeuw.

Laten we er ernst mee maken ons geloofsleven dagelijks te voeden met Zijn Woord en te leren luisteren naar de Heilige Geest, zodat we groeien in geloof en geworteld en gegrond zijn in de liefde.

Lees in dit licht ook Efeziërs 3.

© Manna Meditatie

Lees ook:

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *