De maat is vol!

Eind januari 2020 werd ik meerdere keren bepaald bij het visioen van de vrouw in de efa, dat de profeet Zacharia ontving (Zach. 5:5-11). Ik besloot me hierin te verdiepen en terwijl ik dat deed, sprak God: “De maat is vol!”

 

Ik schrok, want diezelfde nacht had ik een bijbeltekst doorgekregen, namelijk Mattheüs 23:32 waarin Jezus tot de Farizeeën zei: “Maak de maat van jullie voorouders dan maar vol!”

Goddeloosheid

De efa in het visioen van Zacharia betreft een grote korenmaat of meelvat. Heel het land hield zijn blik daarop gericht, zegt de engel. In die efa zat een vrouw als beeld van de verdorvenheid. Oudere vertalingen schrijven: goddeloosheid.

Na wat onderzoek leerde ik, dat goddeloosheid niet ‘zonder God’ betekent, maar verwijst naar een slechte hartgesteldheid. Goddeloosheid, ‘rasha’ in het Hebreeuws, is het tegenovergestelde van ’tsaddiek’: rechtvaardigheid.

Wereldeconomie

Gaandeweg kreeg ik steeds meer de indruk dat dit beeld verwijst naar de huidige wereldeconomie, waarin veel ongelijkheid is ontstaan. Rijk tegenover arm. Goddeloosheid tegenover rechtvaardigheid.

De wereld van nu is geobsedeerd door de macht van het geld, ofwel: de Mammon. Terwijl de Bijbel ons hiervoor waarschuwt. Ook leert de Bijbel ons meermaals God kennen als een God van rechtvaardigheid Die omziet naar de zwakken en behoeftigen. Dit stond ook centraal in de eerste christengemeenten waar men bezittingen verkocht en de opbrengst verdeelde onder de armen.

Waarschuwende profeten

Zacharia ontving zijn visioenen om het volk op te roepen terug te keren naar God. In Zach. 1:4 waarschuwt de Here dat het volk niet moet handelen zoals hun voorvaders, tot wie de profeten hadden gesproken, maar waar ze niet naar hadden geluisterd. Het betreft dezelfde waarschuwing als Jezus gaf aan de Farizeeën in Mt. 23:32… Een dubbele waarschuwing dus om te luisteren naar de profeten!

Nu zijn er christenen die niet geloven dat God ook nu nog profeten zendt. Echter, Jezus zegt in Mt. 23:34 dat Hij profeten, wijzen en schriftgeleerden zal sturen en sommigen van hen zullen worden gedood en gekruisigd; merk op dat deze woorden niet in de (voltooid) verleden tijd staan, maar in de onvoltooid tegenwoordige en toekomende tijd!

In dit visioen van de vrouw in de efa en de waarschuwing aan de Farizeeën, proef ik de oproep van God aan de christenen van nu om zuiver (oprecht) te zijn en te doen wat Jezus zei.

Rechtvaardigheid

Wat is nu de overeenkomst tussen het visioen van de vrouw in de efa en de Farizeeën?

De Farizeeën, de geestelijke leiders van het volk van God, leken van buiten wel ‘schoon’, maar waren van binnen niet oprecht. Ze huichelden. In Openbaringen 19:8 staat dat de bruid van Christus gekleed is in smetteloos witte linnen kleren als beeld van de rechtvaardige (goede) daden.

In Mattheüs 25 waarschuwt Jezus dat alle volken zullen worden geoordeeld. Er zal dan een scheiding plaatsvinden tussen bokken en schapen; de schapen worden daarbij gekenmerkt door hun daden waarin ze hebben omgezien naar elkaar, de bokken hebben dat juist nagelaten… (Mt. 25:31-46).

In dit visioen van de vrouw in de efa en de waarschuwing aan de Farizeeën, proef ik de oproep van God aan de christenen van nu om zuiver (oprecht) te zijn en te doen wat Jezus zei: Geef wie honger heeft te eten, wie dorst heeft te drinken, ontvang vreemdelingen gastvrij, geef kleren aan wie naakt is, bezoek hen die gevangen zijn. “Want alles wat jullie gedaan hebben voor een van de minsten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor Mij gedaan.”

© Manna Meditatie

Lees ook:

NB: In 1968 ontving een Noorse vrouw een visioen over de eindtijd, waarin een lauwheid over de christenen zou komen en succes en materieel bezit centraal zou komen te staan, de moraal zou veranderen (ontrouw, geweld, seksuele uitspattingen), zelfs onder christenen, en er zou een enorme toestroom komen van vluchtelingen die slecht zouden worden behandeld. Op deze pagina kun je meer hierover lezen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *