Dotan: waarheid en leugen

In het voorjaar van 2018 ontving ik een uitgebreide boodschap van God die ik onderzocht en opschreef. Er bleef echter 1 woord over dat ik niet had kunnen toepassen, namelijk: Dotan.

Dotan is de naam van een plaats in de Bijbel die ‘2 bronnen’ betekent. Het is de plaats waar Jozef door zijn broers in een put werd gegooid, vervolgens werd verkocht aan Ismaëlitische handelaars die hem weer doorverkochten aan Potifar, een hoveling van de farao van Egypte.

De reden voor deze daad van de oudere broers was, dat Jozef door hun vader meer geliefd was dan zij en bovendien vertelde hij hun dromen die hij van God ontving waarin Jozef over hen zou heersen, waardoor zij hem nog meer gingen haten. Door deze ‘dromer’ uit de weg te ruimen, dachten de broers dat zijn voorspellingen ook niet uit zouden komen. Echter, juist door deze daad werden de dromen werkelijkheid! Je kunt dit verhaal vinden in Genesis 37-47.

Onwetend wat ik met dit woord moest, was er ineens landelijk nieuws over een zekere Dotan, een Nederlandse zanger die met nepfans op social media zijn persoonlijke imago had willen oppoetsen. Opnieuw het woord Dotan, dat kon niet toevallig zijn.

Alles in de droom was omgedraaid; de waarheid werd veranderd in een leugen.

(Internet)trollen

In mijn verdere zoektocht ontdekte ik het bestaan van internettrollen: valse identiteiten die met onjuiste informatie proberen te misleiden, onrust te stoken en mensen tegen elkaar op te zetten. En trollen bleken een grote rol te spelen in de verspreiding van allerlei complottheorieën die voor verwarring zorgen en onder meer het onderling wantrouwen voeden. Een Russische trollenfabriek zou zelfs een grote rol hebben gespeeld in de beeldvorming rond de ramp met de MH17 (2014) en de verkiezingen in de VS (2016).

Vervolgens kreeg ik in oktober 2018 een droom van God, waarin een trol, een aardgeest, ervoor zorgde dat alle woorden en beelden die ik van God ontvangen had niet geloofd werden. Alles in de droom was omgedraaid; de waarheid werd veranderd in een leugen.

Ik besefte dat het woord Dotan, dat zowel verband hield met de verwerping van Jozef als boodschapper van God, als ook de leugen van de Nederlandse popzanger, een waarschuwing was voor leugen en misleiding. Dotan: 2 bronnen – waarheid en leugen.

Dotan: 2 bronnen – waarheid en leugen.

Leugens en misleiding

Nu maakt de Bijbel op meerdere plekken duidelijk dat de satan een leugenaar is vanaf het begin en dat hij waarheden van God verdraait. Hij begon bij Adam en Eva in de hof van Eden en zorgde zo voor afstand tussen het schepsel en zijn Maker. Maar ook de eindtijd zal gekenmerkt worden door valse leringen (dwaalleren) en leugens.

Johannes schrijft in zijn eerste brief dat er meerdere antichristen zullen opstaan. Alarmerend is echter wel, dat zij uit de gemeenschap van christenen zelf zullen voortkomen! En uit de brieven aan de zeven gemeenten in het bijbelboek Openbaring (hoofdstuk 2 en 3), blijkt eveneens hoe de satan zich een weg baant in de geloofsgemeenschap door middel van leugen en misleiding.

Net als bij Jozef, waar de boodschapper van God werd verworpen door zijn eigen broers en vervolgens hun vader werd voorgelogen. Maar juist in het verhaal van Jozef gloort ook hoop: hoe moeilijk het voor Jozef en zijn vader ook was, God is trouw aan Zijn Woord en zal het ten goede keren!

© Manna Meditatie

Lees ook:

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *