Corona – zeven

In aansluiting op het artikel over corona (kroon) en de link naar een profetisch woord daarover, deel ik graag een beeld dat ik vorig jaar heb ontvangen.

Op een dag lag ik ziek in bed en desondanks bad en smeekte ik voor de gemeente. Vervolgens zag ik een grote zeef waaraan werd geschud. Ik kreeg het woord ‘wan’; een vreemd woord, wat ik eigenlijk niet kende, maar het voelde alsof het van een ver verleden was. Het zag er uit als een soort zeef zoals ik die vroeger als kind in de zandbak gebruikte: rond en plat.

Schudden

Het gekke was, dat tijdens het schudden de graankorrels (ik werd bepaald bij het woord ’tarwe’) door de gaatjes in de aarde vielen. In mijn beleving zouden de graankorrels op de zeef moeten blijven en het vuil eruit vallen, maar toen dacht ik aan de zeef in de keuken waardoorheen ik de bloem zeef en ook in de zandbak valt het zand door de gaatjes en de steentjes blijven in de zeef liggen.

Op dat moment kreeg ik de gedachte dat het graan in de aarde moet vallen om te sterven en zo vrucht te dragen.

Toen kwamen de volgende woorden in mij op: wan-trouwen, wan-beleid, wan-orde.

Omdat ik ziek was, kon ik het niet direct opschrijven en uitzoeken, maar ik probeerde de woorden ‘wan’ en ‘zeef’ te onthouden om er de volgende dag, als ik beter was, mee aan de slag te kunnen gaan. Toen ik de volgende ochtend wakker werd, moest ik gelijk hieraan denken, maar het woord ‘wan’ was ik niet zeker van. Toen kwamen de volgende woorden in mij op: wan-trouwen, wan-beleid, wan-orde.

Ik zocht het woord ‘wan’ op en het eerste wat ik las was:

 • WAN: Wide Area Network; ik moest denken aan een netwerk van christenen.
 • Wan is een mand om koren te zuiveren van kaf en stro. Het woord bleek in een ‘vergeten woorden-boek’ te staan, vandaar ook de gedachte dat het van een ver verleden was?
Kaf en koren scheiden

Ik leerde vervolgens dat graan eerst wordt gedorst (op een dorsvloer), waarbij het graan uit de aren wordt gedrukt en het stro tegelijkertijd fijn wordt gehakt. Om de graankorrels te scheiden van het kaf en het stro, werd het gewannen. Het mengsel werd opgegooid in de lucht, waarbij de wind het lichtste kaf het verste meenam, het korte stro iets minder ver en het zware graan viel op de plek terug (op een schep of groot zeil).

Na dit wannen volgde nog een handeling: het graan moest gereinigd worden van steentjes en stukjes leem. Hiervoor gebruikten de boeren eenvoudige zeven van houten hoepels met een netwerk van leren riemen. De zeven werden met vereende kracht geschud. De korrels vielen op de grond en de waardeloze rommel werd tegengehouden. Dit laatste is wat ik in het beeld heb gezien.

Bijbelteksten over wan of zeef:

 • Mattheüs 3:12 / Lucas 3:15-17
 • Lucas 22:31
 • Psalm 1:4
 • Jesaja 30:28
 • Jesaja 41:15-16
 • Jeremia 4:11
 • Jeremia 15:7
 • Hosea 13:3
 • Amos 9:9

© Manna Meditatie

Lees ook:

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *