Corona – kroon

Sinds enkele weken is de wereld in de ban van het coronavirus. Vele zieken en doden zijn er inmiddels gevallen en er is nog geen medicijn of vaccin dat ons kan helpen of beschermen. De angst is bij velen toegeslagen; zal het mij ook treffen?

Vorige week bestudeerden we met een aantal vrienden het derde hoofdstuk van het evangelie van Johannes. Vers 14 kwam ineens ‘binnen’: “De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhoog geheven heeft.” Wat betekent dit?

Het verhaal van de slang van Mozes staat in Numeri 21:4-9. Het volk Israël trok door de woestijn, maar werd ongeduldig; ze hadden geen brood en water en het voedsel dat God hen gaf konden ze niet meer zien. En dan ineens worden ze belaagd door giftige slangen. Door God gestuurd, staat in vers 5. Velen stierven door de slangenbeten…

Koperen slang

Dan komt het volk tot inkeer en ziet dat dit een straf is op hun zonde. Ze gaan naar Mozes en zeggen: “We zien in dat we de HEER en u verwijten hebben gemaakt” (vers 7). God beantwoordt dit teken van berouw door Mozes de opdracht te geven een koperen slang te maken en die op een stok te zetten. Ieder die gebeten is door een slang en daarnaar kijkt, zal niet sterven.

Wat is nu het verband met de woorden van Jezus in Johannes 3:14? Jezus zegt: Ik moet hoog verheven worden, zoals de slang van Mozes. Jezus verwees met Zijn woorden naar de dood die Hij zou sterven aan het kruis. Door deze dood en de opstanding uit de doden werd ons eeuwig leven gegeven.

En laat het woord corona nu in het Latijn ook ‘kroon’ betekenen.

Lijdenstijd

Juist in deze tijd van wereldwijde ziekte, die samenvalt met de 40-dagentijd naar Pasen, kunnen we onze blik op Jezus’ offer voor ons aan het kruis richten. Het voorkomt misschien niet dat we ‘gebeten’ worden, zoals ook de Israëlieten overkwam, maar door Zijn offerdood zullen we niet sterven. Want Hij heeft de dood overwonnen.

Overigens droeg Jezus aan het kruis een doornenkroon op Zijn hoofd. En laat het woord corona nu in het Latijn ook ‘kroon’ betekenen.

© Manna Meditatie

Lees ook:

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *