Avondmaal: Brood en wijn – en een lam (2)

Het laatste avondmaal van Jezus met Zijn discipelen vond plaats op eerste dag van het 7 dagen durende feest van de ongezuurde broden. Tijdens deze maaltijd geeft Jezus aan het brood en de wijn een nieuwe betekenis.

 

Het brood dat tijdens het feest werd gegeten was ongezuurd, dus deeg zonder toevoeging van zuurdesem. Zuurdesem ontstaat als je meel en water mengt en langere tijd laat staan. Er komt dan een rottingsproces op gang dat deeg doet rijzen waardoor het dikker, zachter en luchtiger wordt. Ongezuurd brood blijft daarentegen hard en dun, ook al bevat het dezelfde hoeveelheid meel als een gegist brood.

Zuurdesem

Jezus had Zijn leerlingen gewaarschuwd voor de zuurdesem van de Farizeeën, Sadduceeën en Herodes. Hij doelde daarbij op hun dwaalleer. Hij noemde de Farizeeërs huichelaars: schijnheiligen. Je mooier en beter voordoen dan je werkelijk bent; opgeblazen gedrag en dikdoenerij. Schoon van buiten, maar vies van binnen. Niet zuiver dus, maar een mengsel van goed en slecht.

Farizeeërs voegden aan het Woord van God eigen leringen en uitleggingen toe. Sadduceeën namen van het Woord van God af, ze geloofden het niet letterlijk. Herodianen waren joden die hun heil hadden gezocht bij de Romeinse overheersers, waardoor een vermenging ontstond tussen geloof en heidense praktijken.

Schoon van buiten, maar vies van binnen. Niet zuiver dus, maar een mengsel van goed en slecht.

Oude zakken

Ook sprak Jezus over nieuwe (‘neos’=jonge) wijn in nieuwe (‘kainos’=vernieuwde, herstelde kwaliteit) zakken (Luk. 5:33-39). In die tijd werd een wijnzak gemaakt van een geitenvel dat na verloop van tijd steeds harder en minder flexibel werd. Jonge wijn gaat gisten; als deze wijn gegoten wordt in een oude zak, dan zal door de gisting de zak scheuren. De oude wijnzak staat voor het oude verbond en het traditionele en religieuze denken.

Als een wijnzak verouderd was, werd hij grondig gewassen in water en vervolgens meerdere keren ingewreven met olie waarna het leer weer soepel en flexibel werd en hergebruikt kon worden; hierin is het beeld van doop in water en Geest zichtbaar, het nieuwe verbond. Ditzelfde woord ‘kainos’ komt overigens terug in Rom. 12:2 waar wordt geschreven over het vernieuwen van ons denken, wat een doorgaand proces is.

Brood en wijn

Tijdens het laatste avondmaal breekt Jezus het ongezuurde brood en zegt: “Dit is Mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit telkens opnieuw om Mij te gedenken.” Jezus was als een ongezuurd brood; zonder zonde, rein van buiten en van binnen. Dat moeten we ons blijven herinneren en onszelf aansporen om zelf ook rein en zuiver te zijn.

Jezus was als een ongezuurd brood; zonder zonde, rein van buiten en van binnen.

Bij de beker sprak Hij: “Deze beker, die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond dat door Mijn bloed gesloten wordt.” In de eerste plaats is dit een verwijzing naar het bloedige offer dat Hij voor de zonde zou brengen. Maar tegelijkertijd zit er ook verbinding in met de nieuwe wijnzakken. Ofwel: laat je grondig reinigen door water en Geest om de nieuwe wijn niet te verliezen.

Maar behalve brood en wijn was er ook een paaslam, het hoofdgerecht. Dit is het beeld van Christus, die Zichzelf als offer voor ons gegeven heeft met Zijn lichaam en Zijn bloed. Als brood en wijn.

© Manna Meditatie

Lees ook:

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *